Представництво України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії

3, Київ 04:53

Зворотній зв'язок

Підприємство, що зацікавлене або потребує підтримки з боку ПУ при ЄС, може направити відповідне звернення на електронну адресу: tem_eu@mfa.gov.ua

Зазначене звернення може бути підготовлено у довільній формі, втім повинно максимально повно окреслювати суть питання з обов’язковим відображенням наступних відомостей:

  • назва та адреса підприємства, код ЄДРПОУ, веб-сайт;
  • загальна інформація про підприємство (у т.ч. англійською мовою);
  • вид продукції, яку планується експортувати (у т.ч. англійською мовою), її     код УКТЗЕД (8 цифр). Якщо мова йде про інший характер співпраці (пошук     партнера/інвестора для створення спільного підприємства, франчайзинг,       інжиніринг, логістичні послуги тощо) - повна інформація (у т.ч. англійською мовою) по суті питання;
  • відповідність продукції гармонізованим стандартам ЄС;
  • наявні сертифікати відповідності (EN, ISO, ДСТУ);
  • контактна особа на підприємстві.

 

ПОРЯДОК

подання компанією-замовником інформації [1]

для розміщення її комерційної пропозиції/запиту

в Європейській Мережі Підприємств

 

1) Назва та адреса підприємства, код ЄДРПОУ, веб-сайт.

2) Рік заснування компанії-замовника.

3) Короткий виклад (1-500 символів) пропозиції/запиту з відповідями на такі запитання:

• звідки (географічно) походить пропозиція/запит? 

• який вид організації, яка пропонує/запитує?

• що пропонується/запитується? 

• які основні переваги для користувача? 

• хто є цільовими партнерами?

• який вид угоди пропонується/запитується?

Слід звернути увагу, що короткий виклад, як правило, є першою, а іноді єдиною, інформацією, яку бачать потенційні партнери.

4) опис (найважливіший розділ профілю) відповідних результатів або характеристик пропозиції/запиту (100-4000 символів).

Якщо можливо, надайте довідкову інформацію або короткий вступний текст до описуваного товару або технології.

У цьому розділі компанія-замовник повинна виконати/дотримуватись такого:

• описати товар або технологію; чітко вказати інновацію, яка пропонується (надати кількісні дані, якщо це можливо);

• конкретизувати положення, зазначені в короткому викладі; якщо це можливо, підкріпити описи даними для обґрунтування будь-яких тверджень;

• надати інформацію про експертний досвід або ноу-хау компанії;

• непотрібно включати рекламну акцію товару/технології компанії;

• непотрібно включати переваги товару/технології, оскільки це зазначатиметься в іншому розділі;

• непотрібно робити опис з акцентом на конкретний ринок: потрібно зосередитися на комерційних/технологічних аспектах товару/технології, який/яку компанія-замовник пропонує/запитує;

• у разі використання абревіатур, переконатися, що зазначено також повні назви та подальше пояснення (у разі необхідності);

• необхідно переконатися, що профіль буде зрозумілим для інших партнерів, які можуть не бути експертами в цій галузі технології.

5) переваги та інновації (50-2000 символів).

У цьому розділі необхідно чітко описати інноваційні аспекти, економічні переваги/вигоди профілю (наприклад добре відомий бренд (але не згадувати назву торгової марки), широкий асортимент продукції, інноваційна продукція, компанія створена протягом дуже довгого часу тощо) з дотриманням таких правил:

• необхідно взяти до уваги такі елементи, як продуктивність, простота у використанні, потреба в конкретному ноу-хау або експертному досвіді для прийняття технології компанії-замовника;

• необхідно уникати узагальнень, зокрема слів «кращий» або «унікальний», натомість конкретизувати інновацію шляхом порівняння з існуючими на ринку товарами/технологіями;

• кожного разу, коли це можливо, зазначайте кількість інноваційних аспектів або переваг товару/технології компанії-замовника;

6) стадія розвитку товару/технології (вже на ринку, доступно для демонстрації, на стадії розробки концепції, на стадії переговорів тощо).

7) вид і розмір компанії-замовника.

У цьому розділі необхідно зазначити вид і розмір компанії-замовника, наприклад:

• промисловість >500 (понад 500 працівників);

• промисловість >500 БНП (багатонаціональне підприємство з понад 500 працівниками);

• промисловість 255-499;

• промисловість малого і середнього бізнесу <=10 (мале та середнє підприємство з менш ніж 10 працівниками);

• промисловість малого і середнього бізнесу 11-49;

• промисловість малого і середнього бізнесу 50-249;

• винахідник;

• науково-дослідна установа;

• університет тощо.

8) торговельний оборот компанії-замовника, наприклад:

• <1 млн. (річний оборот до 1 млн. євро);

• >500 млн. (річний оборот понад 500 млн. євро);

• 100-250 млн. (річний оборот від 100 до 250 млн. євро);

9) мови, якими володіє компанія-замовник.

10) вид і роль партнера, якого шукає компанія-замовник  (один з найбільш важливих розділів профілю).

У цьому розділі необхідно надати якомога детальнішу інформацію про вид і роль потенційного партнера, оскільки це дозволить потенційним партнерам бути повністю обізнаними про ваші потреби й очікування.

Як правило, повинна зазначатися щонайменше така інформація: 

• вид партнера, якого шукає компанія-замовник (підприємство, навчальний заклад, науково-дослідна організація тощо);

• завдання, які повинні виконуватися партнером, якого шукає компанія-замовник (необхідно чітко зазначити, що очікується від потенційного партнера);

• можуть бути вказані декілька видів партнерів та партнерських відносин, але принаймні деякі із завдань, які повинні виконуватися партнером, мають відповідати виду партнерства, про який йдеться в короткому викладі, описі та інших розділах профілю.

11) вид партнерства, яке шукає компанія-замовник.

У цьому розділі необхідно зазначити вид угоди про партнерство, у якій зацікавлена компанія-замовник (угода про придбання, про торговельне представництво, дистриб’юторська угода, фінансова угода, ліцензійна угода, угода про виробництво,  угода про надання послуг, договір субпідряду тощо).[1] Уся інформація обов’язково повинна бути подана як українською, так і англійською мовами.