Представництво України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії

6, Київ 21:40

Угода про реадмісію осіб

Угода між Україною та ЄС про реадмісію осіб була підписана 18 червня 2007 р. та ратифікована Верховною Радою України 15 січня 2008 р. регулює процедури, пов’язані з ідентифікацією та поверненням громадян третіх країн та осіб без громадянства, які незаконно в’їхали на територію України або держави-члена ЄС, до держав їхнього походження або постійного проживання. Документом передбачені звичайна і прискорена процедури реадмісії, визначаються документи, що підтверджують походження нелегального мігранта, встановлюються часові рамки виконання запитів щодо реадмісії.

Для моніторингу виконання положень Угоди створено Спільний комітет з питань реадмісії. Засідання Спільного реадмісійного комітету відбуваються двічі на рік.

6 травня 2015 року було проведено восьме засідання Спільного реадмісійного комітету, в ході якого сторонами було обговорено стан імплементації Угоди між Україною та ЄС про реадмісію осіб, а також стан опрацювання імплементаційних протоколів між Україною та окремими державами-членами ЄС, що можуть укладатись на підставі п. 1 Статті 16 Угоди. Відбувся також обмін досвідом щодо укладення реадмісійних угод з третіми державами.

Важливість Угоди про реадмісію осіб обумовлена необхідністю спільної протидії нелегальній міграції. У цьому контексті особливого значення набуває належне управління міграційними процесами як на інституційному, так і на законодавчому рівнях.

Угода між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб