Представництво України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії

9, Київ 01:17

Освіта і культура

Освіта

В сфері освітньої політики ЄС триває процес розробки стратегічних пріоритетів в цій сфері до 2020 року. В травні 2009 року Рада ЄС затвердила Стратегію Європейського співробітництва в сфері освіти та навчання (Education & Training 2020), виділяючи його 4 стратегічні цілі: навчання впродовж життя та мобільність; якість та ефективність; рівність та соціальна єдність; інновації та творчість, включаючи розвиток підприємництва. Заходи в рамках досягнення згаданих цілей мають також сприяти процесу міжурядової взаємодії в рамках Болонського процесу в сфері вищої освіти. Документ визначає, що пріоритетами модернізації системи вищої освіти в ЄС до 2020 року стануть реформування навчальних планів, управлінська реформа та реформа фінансування галузі освіти та навчання.

28-29 квітня 2009 р. в бельгійських містах Лювен та Лювен-ля-Ньов відбулася Конференція міністрів освіти країн-учасників Болонського процесу (Комюніке). Головним досягненням зустрічі стало вперше за всю історію існування Болонського процесу визначення кількісних критеріїв мобільності європейських студентів. Беручи до уваги досвід попередніх років функціонування програм студентської мобільності та сучасну економічну ситуацію, міністри також прийняли рішення стосовно збільшення фінансування вищої освіти до 10%, а також щодо інтенсифікації інновацій на базі інтеграції освіти та науки на всіх рівнях.

В Україні триває реформування освітньої галузі України з метою підвищення якості освіти, у тому числі в рамках Болонського процесу. Головну увагу зосереджено на зміні структури та освітніх рівнів вищої освіти, удосконаленні системи кваліфікацій, зокрема щодо визнання раніше отриманих національних ступенів, які не співпадають з європейськими (бакалавр, магістр, доктор філософії) та приведення системи національних кваліфікацій у відповідність до системи кваліфікацій європейського простору вищої освіти.

19 січня 2010 року Верховна Рада України ухвалила проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту« у частині здійснення студентського самоврядування, норми якого приведено у відповідність до стандартів та рекомендацій Болонського процесу. Наказом МОН України від 16 жовтня 2009 року запроваджено Європейську кредитно-трансферну систему у вищих навчальних закладах України.

Триває співпраця України з ЄС в рамках освітніх програм. Продовжено розпочатий у 2008 р. четвертий етап програми «Темпус», в рамках якого виконується 12 проектів та рекомендовано 11 проектів за участю українських вищих навчальних закладів. Україна є одним з найбільш активних учасників програми ЄC «Еразмус Мундус». У 2011-2012 навчальному році за рахунок коштів програми «Еразмус Мундус» українськими заявниками для навчання у європейських університетах було отримано 28 стипендій за програмами магістерських курсів та чотири стипендії за програмою докторантури. 322 науковці отримали гранти в рамках проектів академічної мобільності. Крім цього, до квітня ц.р. триває конкурс заявок на отримання стипендій та грантів на наступний 2012-2013 навчальний рік.

У рамках програми ЄС «Жан Моне» на базі вищих навчальних закладів України засновано кафедри з вивчення європейської інтеграції та європейського права. Розширенню участі України у зазначеній програмі значною мірою сприятиме робота Національного «Темпус» офісу в Україні.

Важливим інструментом двосторонньої співпраці стали спільне засідання Підкомітету № 7 «Наука та технології, дослідження та розробки, освіта, культура, громадське здоров’я, інформаційне суспільство та медіа« та засідання тематичної платформи № 4 «Міжлюдські контакти» Східного партнерства. Ухвалена Робоча програма тематичної платформи передбачає реалізацію низки ініціатив регіональної співпраці у галузі освіти на період 2012-2014 роки.

Документи