Представництво України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії

6, Київ 21:40

Енергетика

Співробітництво в енергетичній сфері

Стратегія співпраці між Україною та ЄС у сфері енергетики визначається Меморандумом про взаєморозуміння між Україною та ЄС щодо співробітництва в енергетичній галузі (Меморандум), укладеним 1 грудня 2005 року. Положення Меморандуму передбачають реалізацію п’яти дорожніх карт: ядерна безпека; інтеграція ринків електроенергії та газу; підвищення безпеки енергопостачання та транзиту вуглеводнів; структурна реформа, підвищення стандартів техніки безпеки та охорони довкілля у вугільній галузі; енергоефективність.

Ядерна безпека

Україна у повному обсязі взяла участь у "стрес-тестах" атомних електростанцій відповідно до технічних вимог ЄС. Звіти про проведення "стрес-тестів" в Україні були подані до Європейської Комісії та пройшли експертну оцінку. Основні результати були включені до підготовленого Європейською Комісією у жовтні 2012 року Робочого документа під назвою "Технічний звіт про проведення комплексної оцінки ризиків та безпеки атомних електростанцій в Європейському Союзі. У квітні 2013 року, під час проведення семінару з експертної оцінки Національних планів дій, організованого країнами-членами (ЄГРЯБ), було відзначено, що Національний план дій України чітко вказує на те, наскільки атомні електростанції в Україні вдосконалюються після аварії на Фукусімській АЕС відповідно до національних оцінок, рекомендацій та пропозицій, підготовлених у рамках європейських "стрес-тестів" та висновків, зроблених y процесі перегляду Конвенції про ядерну безпеку МАГATE.

Відповідно до угоди, укладеної у процесі проведення "стрес-тестів", національним регулятором було підготовлено i в січні 2015 року подано до Європейської Комісії оновлений Національний план дій. У даному звіті відображено проведені, поточні та заплановані на період 2013-2017 років заходи вдосконалення.

До аварії на Фукусімській АЕС було визначено низку заходів з підвищення рівня безпеки, які підпадають під дію "Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій", що проводиться зараз (для установок, що перебувають в експлуатації),  та у рамках "Плану заходів з підвищення безпеки ядерних установок Чорнобильської АЕС". Було переглянуто зміст і пріоритетність цих заходів, приділяючи належну увагу їхній доцільності з урахуванням аварії на Фукусімській АЕС.

12 березня 2013 року та 7 серпня 2013 року ЄБРР і «Євратом», відповідно, на підвищення безпеки були виділені 600 млн. євро (у розподілі 50/50). Роботи з модернізації системи безпеки планується завершити до кінця 2017 року. 

На початку грудня 2014 р. ЄБРР схвалив виділення кредиту в обсязі 350 млн. євро на фінансування будівництва проекту "Укриття" на Чорнобильській АЕС.

Інтеграція ринків електроенергії та газу

У 2014 році було досягнуто yспixiв у проведенні оцінки доцільності синхронного під’єднання української та молдавської енергетичних систем до Континентальної європейської енергетичної системи ENTSO-E. Зазначена оцінка проводиться консорціумом операторів Європейської системи передачі, а її метою є проведення аналізу існуючих технічних, організаційних та правових перешкод для під'єднання України та Молдови до Європейської енергетичної системи, а також складання плану заходів ("дорожньої карти") та графіку його реалізації. Дану оцінку планується завершити до кінця 2015 року.

У 2014 poці було досягнуто важливого прогресу у забезпеченні прозорості в газовій галузі України. Зокрема, йдеться про щотижневе опублікування інформації про рівні зберігання газу та щоденне звітування про обсяги транспортування природного газу газотранспортною системою (ГТС) України ПАТ "Укртрансгаз". Починаючи з 21 листопада 2014 p. ПАТ "Укртрансгаз" щоденно публікує дані про транспортування газу на платформі прозорості ENTSO-G.

9 квітня 2015 року Верховною Радою України схвалено Закон «Про ринок природного газу в Україні», що є результатом спільної роботи України та ЄС і важливим кроком України на шляху інтеграції з Європейським Союзом. Цей документ робить ринок природного газу України прозорим та зрозумілим для інвесторів і встановлює на українському ринку європейські норми, визначені в Третьому енергетичному пакеті ЄС.

9 липня 2015 р. у м. Дубровнік українська сторона підписала Меморандум про взаєморозуміння та План дій з метою прискорення реалізації проектів з будівництва газотранспортної інфраструктури в регіоні Центральної та Південно-східної Європи, вирішення технічних і нормативних питань, які перешкоджають безпеці поставок, а також розвитку повністю інтегрованого і конкурентного енергетичного ринку в регіоні.

Підвищення безпеки енергопостачання та транзиту вуглеводнів

За результатами виконання українською стороною критеріїв (зокрема, реорганізації НАК «Нафтогаз України» та наближення українського законодавства до вимог Договору про заснування Енергетичного Співтовариства), висунутих європейськими фінансовими інституціями з метою подальшого надання фінансування на модернізацію газопроводу, у грудні 2014 року Європейським інвестиційним банком та Європейським банком реконструкції та розвитку було виділено кредитні кошти на суму 150 млн. євро та 200 млн. дол. відповідно.

Активізовано консультації з європейськими партнерами щодо організації постачання природного газу з Європи в Україну. 28 квітня 2014 року укладено контракт між словацьким оператором «Eustream a.s» та ПАТ «Укртрансгаз». У квітні та травні 2014 р. відновлено реверсне постачання газу з території Польщі та Угорщини відповідно.

Енергоефективність та використання відновлюваних джерел енергії

Розпорядженням КМУ від 01.10.2014 року № 902-р затверджено Національний план дій з відновлювальної енергетики на період до 2020 року, який також розроблено з метою виконання зобов'язань України відповідно до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

7 листопада 2014 року в рамках V Міжнародного інвестиційного бізнес-форуму з енергоефективності та відновлюваної енергетики відбулася презентація «Проекту Національного плану дій з енергоефективності до 2020 року», який було розроблено спільно з європейськими експертами на виконання зобов'язань України в рамках членства в Договорі про заснування Енергетичного Співтовариства.

Головна мета плану - скорочення до 2020 року кінцевого енергоспоживання на 9% шляхом надання відповідних енергетичних послуг та реалізації заходів з енергоефективності та енергозбереження.

Впроваджується програма бюджетної підтримки в рамках Європейського інструменту сусідства та партнерства.

Тристоронні консультації у форматі Україна – ЄС – РФ з постачання російського природного газу до України

16 червня 2014 року ВАТ "Газпром" та НАК "Нафтогаз України" подали позови до Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольму. Позиція НАК "Нафтогаз України" полягає в тому, що встановлена ціна, незважаючи на те що вона зафіксована у відповідному контракті, є завищеною і несправедливою.

З метою вирішення питання заборгованості Нафтогазу перед Газпромом та питання постачання російського природного газу до України з метою проходження осінньо-зимового опалювального сезону та забезпечення безперебійного транзиту газу європейським країнам 2 травня 2014 року в Варшаві було започатковано тристоронні консультації Україна – ЄС – РФ щодо постачання російського природного газу.

30 жовтня 2014 року в Брюсселі відбулася заключна зустріч у форматі Україна – ЄС – РФ з енергетичних питань, за результатам якої було підписано зобов’язуючий Протокол щодо умов постачання російського газу з Російської Федерації в Україну на період з листопада 2014 року по 31 березня 2015 року.

2 березня 2015 року були започатковані тристоронні консультації у форматі Україна – ЄС – РФ з метою узгодження наступної тимчасової домовленості, що має встановити принципи постачання російського газу на зимовий період 2015 – 2016 рр.

 Документи

Спільна декларація щодо здійснення цільової оцінки потенціалу безпеки АЕС

ДЕВ'ЯТИЙ СПІЛЬНИЙ 3BIT УКРАЇНА-ЄС щодо Виконання Меморандуму між Україною та ЄС προ порозуміння щодо
співробітництва  в енергетичшй галузі протягом 2014 року

Меморандум між Україною та ЄС про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі (2005)
Пам'ятка (в контексті Меморандуму)

Угода про співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Європейським співтовариством з атомної енергії в галузі ядерної безпеки

Угода між Європейським Співтовариством з атомної енергії та КМУ про співробітництво у сфері мирного використання ядерної енергії