Представництво України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії

6, Київ 02:30

Регіональне співробітництво

Правова основа співробітництва між Україною та ЄС у сфері регіонального розвитку, регіонального та транскордонного співробітництва була визначена ще положеннями статті 70 Угоди про партнерство і співробітництво (УПС) та розділом «Прикордонне та регіональне співробітництво» Порядку денного Асоціації.

Зміцненню правових засад взаємодії у сфері регіонального розвитку, регіонального та транскордонного співробітництва між Україною та ЄС сприяло підписання 22 липня 2009 року Меморандуму про взаєморозуміння для встановлення діалогу про регіональну політику між Міністерством регіонального розвитку та будівництва України та Європейською Комісією. Документом було передбачено розробку щорічних Робочих програм та проведення діалогу на високому рівні, проведення інформаційних семінарів з питань регіональної політики ЄС, ознайомчих візитів для представників місцевої та регіональної влад України до регіонів ЄС, у т.ч. у рамках щорічного тижня «Дня відкритих дверей».

З підписанням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та початком імплементації відповідного розділу (Глава 27. Транскордонне та регіональне співробітництво) пріоритетного характеру набули напрямки, пов’язані з імплементацією Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, реформ з децентралізації влади, місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою України. Важливого значення Україна надає зміцненню взаємодії з європейськими партнерами у рамках Програм прикордонного співробітництва, Стратегії ЄС для Дунайського регіону, взаємодії в Чорноморському регіоні.

Відповідними положеннями Угоди про Асоціацію також передбачена взаємодія з євроінституціями у галузі сталого розвитку, що має безпосередній вплив на розбудову взаємодії у сфері регіонального та територіального розвитку між Україною та ЄС. Серед перспективних форм такої співпраці є:  

  • налагодження взаємодії між представниками місцевої та регіональної влади України та ЄС через контакти з Комітетом регіонів ЄС (КР);
  • сприяння залученню регіонів України до діяльності європейський регіональний асоціацій, зокрема Асамблеї європейських регіонів (Assembly of European Regions), Ради європейський муніципалітетів та регіонів (Council of European municipalities and regions), Конференції європейських законодавчих асамблей (Conference of European Regional Legislative Assemblies), Асоціації європейських прикордонних регіонів (Association of European Border Regions), Конференції периферійних морських регіонів (Conference of Peripheral Maritime Regions), Конференції президентів регіонів із законодавчими повноваженнями (Conference of President of Regions with legislative power), Європейської асоціації представників місцевого самоврядування гірських регіонів (European Association of elected representatives from Mountain Areas) та Європейських міст (EUROCITIES).