Представництво України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії

, Київ 06:41

Наука і технології, cпівробітництво у сфері космосу

Наука і технології, cпівробітництво у сфері космосу

Правову основу співробітництва Україна – ЄС у сфері науки та досліджень складає Угода між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво від 4 липня 2002 року.

Моніторинг виконання Угоди, а також узгодження наступних кроків, спрямованих на активізацію співробітництва у цій сфері, здійснюється  Спільним комітетом з питань наукового та технологічного співробітництва між Україною та ЄC. Чергове засідання Спільного комітету пройшло 4 квітня 2017 року в Брюсселі.

З укладенням Угоди між Україною та Європейською Комісією про асоційовану участь України в Рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» з 17 серпня 2015 року українські науково-дослідницькі інституції отримали можливість залучатися до Програми на умовах, які мають країни-члени ЄС. 

За результатами другого року асоційованої участі України у Програмі «Горизонт 2020» Україна залишається одним із ключових партнерів Євросоюзу, займаючи третє місце після Ізраїлю та Норвегії за кількістю поданих заявок на виконання спільних проектів та четверте місце за результатами участі в діючих проектах серед учасників, які мають статус  «асоційованих з програмою країн».

Загальних об’єм фінансування українських науково-дослідницьких інституцій в рамках проектів, які визначені переможцями конкурсів Програми «Горизонт 2020», складає 11,99 млн. євро. Серед основних партнерів України – установи з Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Польщі.

Більш детальну інформацію про Рамкову програму Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» можна отримати на національному веб-порталі Програми: h2020.com.ua/uk/

В рамках реалізації завдань щодо розширення співробітництва між Україною та Європейським Союзом у космічній сфері приділяється особлива увага активній взаємодії з Європейською Комісією, Європейським космічним агентством (ЄКА), космічними агенціями країн-членів ЄС, залученню України до участі в програмах GALILEO-EGNOS (Європейська глобальна система супутникової навігації), COPERNICUS (Глобальний моніторинг в інтересах безпеки і збереження довкілля), а також створенню передумов для набуття Україною в перспективі членства в Європейському космічному агентстві.

27 листопада 2013 року в Брюсселі на рівні керівництва Уряду України та Єврокомісії було підписано Спільну заяву щодо започаткування проекту поширення дії системи EGNOS на територію України. Здійснення практичних кроків щодо розміщення Станцій моніторингу діапазону та інтегрованості сигналу системи EGNOS (Range and Integrity Monitoring Stations, RIMS) планується до кінця 2017 року.

Форматом активізації співробітництва в космічній галузі за усіма напрямками є Робоча група Україна - ЄС з питань космосу, чергове засідання якої планується в третьому кварталі 2017 року в Києві.

Важливу роль у розвитку науково-технічного співробітництва між Україною та ЄС відіграє діалог нашої держави з Європейським співтовариством з атомної енергії (Євратом).

22 вересня 2016 року Верховна Рада України ратифікувала Угоду між Урядом України та Євратом про наукову і технологічну співпрацю та асоційовану участь України у Програмі наукових досліджень та навчання Євратом (2014-2018).

Набуття Україною статусу асоційованого учасника Євратом відкриває шляхи для участі українських наукових установ у перспективних проектах сфери ядерної енергетики, що сприятиме імплементації державою стандартів ядерної безпеки Європейського Союзу. Імплементація Угоди сприятиме інтеграції України до європейської наукової спільноти та посиленню міжнародного науково-технічного співробітництва в галузі ядерної енергетики.

9 березня 2017 р. в Брюсселі відбулося засідання Програмного комітету дослідницьких та навчальних програм Євратом, в ході якого були обговорено Робочу програму з наукових досліджень в галузі «поділу ядра» на 2018 рік та шляхи активізації участі в них українських науково-дослідницьких інституцій.

 

Правовою основою співробітництва України та ЄС в космічній сфері є наступні нормативно-правові акти: