Представництво України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії

, Київ 06:37

Торговельно-економічне співробітництво Україна-ЄС

Торговельне співробітництво Україна – ЄС

У 2016 році Європейський Союз продовжував зміцнювати свої позиції ключового торговельного партнера України. За рік загальний обсяг торгівлі товарами та послугами між Україною та ЄС склав 35 923,2 млн. дол. США, з яких 30 635,2 млн. дол. США припало на торгівлю товарами, а 5 287,5 – на торгівлю послугами.

Протягом 2016 року двостороння торгівля між Україною та ЄС зростала. У порівнянні з 2015 роком загальний обсяг торгівлі товарами та послугами між Україною та ЄС склав 108,1%. Експорт товарів та послуг до країн ЄС у 2016 році склав 16 448,5 млн. дол. США, імпорт – на 19 474,6 млн. дол. США. У двосторонній торгівлі зберігалося негативне сальдо у розмірі 3 026,1 млн. дол. США.

 

Зовнішня торгівля товарами та послугами України з ЄС у 2016 р.

 

 

2016 рік

2015 рік

2016/2015

 

млн. дол. США

%

ЗТО всього по Україні

90 547,5

89 231,3

1 316,2

101,5

ЗТО з ЄС

 

35 923,2

 

 

33 243,1

 

2 680,1

108,1

Питома вага у загальному обсязі

39,67%

37,25%

 

 

Експорт всього з України

45 994,2

46 647,9

-653,7

98,6

Експорт до ЄС

16 448,5

15 287,1

1 161,4

107,6

Питома вага у загальному обсязі

35,76%

32,7%

 

 

Імпорт всього до України

44 553,3

42 583,4

1 969,9

104,6

Імпорт з ЄС

19 474,6

17 956,1

1 518,9

108,5

Питома вага у загальному обсязі

43,71%

42,2%

 

 

Сальдо всього по Україні

+1 440,9

+4 064,5

-2 623,6

 

Сальдо з ЄС

-3 026,1

-2 668,9

-357,2

 

Джерело: Держстат України

Основними торговельними партнерами України в рамках ЄС були Німеччина (6 554,7 млн. дол. США), Польща (5 251,4 млн. дол. США), Італія (3 437,1 млн. дол. США), Франція (2 191,7  млн. дол. США), Великобританія (2 024,6  млн. дол. США), Угорщина (2 019 млн. дол. США), Нідерланди (1 786,3 млн. дол. США), Іспанія (1 574,7 млн. дол. США), Чехія (1 326 млн. дол. США), Румунія (1 162,3 млн. дол. США), Австрія (1 072  млн. дол. США), Словаччина (1 041,6 млн. дол. США) та Бельгія (827,7  млн. дол. США).

Найбільше українських товарів та послуг експортовано до Польщі (2 424,3 млн. дол. США), Італії (2 048,4 млн. дол. США), Німеччини (1 903,5 млн. дол. США) та Угорщини (1 166 млн. дол. США).

Найбільше товарів та послуг імпортовано з Німеччини (4 651,2 млн. дол. США), Польщі (2 827,1 млн. дол. США), Франції (1 621 млн. дол. США) та Італії (1 388,8 млн. дол. США).

 

Торгівля товарами України з ЄС у 2016 р.

 

2016 рік

(млн. дол. США)

2015 рік

(млн. дол. США)

Зміни, 2016/2015

 

млн. дол. США

%

ЗТО всього по Україні

75 611,4

75 637,1

-25,7

99,96

ЗТО з ЄС

30 635,7

28 361,3

2 274,4

108

Питома вага у загальному обсязі

40,5%

37,49%

 

 

Експорт всього з України

36 362,8

38 134,8

-1 772

95,4

Експорт до ЄС

13 497,7

13 017,5

480,2

103,7

Питома вага у загальному обсязі

37,1%

34,13%

 

 

Імпорт всього до України

39 248,6

37 502,3

1 746,3

104,7

Імпорт з ЄС

17 138

15 343,8

1 794,2

111,7

Питома вага у загальному обсязі

43,7%

40,9%

 

 

Сальдо всього по Україні

-2 885,8

+632,5

-3 518,3

 

Сальдо з ЄС

-3 640,3

-2 326,3

-1 314

 

Джерело: Держстат України

 

Основні товарні групи українського експорту до ЄС у 2016  р.

 

Найменування групи товарів за УКТЗЕД

Обсяги експорту (тис. дол. США)

Зміни

2016/

2015, %

2016 рік

2015 рік

Недорогоцінні метали та вироби з них (групи 72-83)

3 092 378,7

3 064 036,9

100,9

Продукти рослинного походження (групи 6-14)

2 038 682,3

2 444 656,1

83,4

 

Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання (групи 84-85)

1 978 829,3

1 797 301,8

110,1

Мінеральні продукти (групи 25-27)

1 453 302,6

1 477 385,3

98,4

Жири та олії тваринного або рослинного походження (група 15)

1 204 266,8

678 335,7

177,5

Деревина і вироби з деревини (групи 44-46)

784 689,9

713 032,6

110,0

Готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої (групи 16-24)

703 589,6

762 111,2

92,3

Джерело: Держстат України

 

Найбільше зростання українського експорту до ЄС спостерігалося по наступних окремих категоріях товарів (у порівнянні з показниками 2015 року): 

 

-            жири та олії тваринного або рослинного походження – 77,5%;

-            маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів – 52,2%;

-            промислові товари – 44,6%;

-            вироби з каменю, гіпсу, цементу – 12,9%;

-            полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них – 12,7%;

-            текстильні матеріали та текстильні вироби – 11,1%.

 

Основними категоріями товарів, які імпортувалися з ЄС протягом 2016 року, були: механічні та електричні машини (21,1 % від загальних обсягів імпорту з ЄС), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, мінеральні продукти, транспортні засоби, устаткування та пристрої, пов'язані з транспортом, полімерні і пластмаси, готові харчові продукти, а також недорогоцінні метали та вироби з них.

 

Основні товарні групи українського імпорту з ЄС у 2016  р.

 

Найменування групи товарів за УКТЗЕД

Обсяги імпорту (тис. дол. США)

Зміни

2016/

2015,%

2016 рік

2015 рік

Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання (групи 84-85)

3 624 357,3

2 663 044,9

136,1

Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості (Групи 28-38)

3 047 277,9

2 641 600,3

115,4

Мінеральні продукти (групи 25-27)

2 603 638,8

3 480 685,4

74,8

Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби (групи 86-89)

1 520 614,8

867 223,0

175,3

Полімерні матеріали, пластмаси (групи 39-40)

1 365 921,2

1 283 728,2

106,4

Готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої (групи 16-24)

971 248,1

777186,7

125,0

Недорогоцінні метали та вироби з них (групи 72-83)

875 612,4

778 715,4

112,4

Джерело: Держстат України

 

Обсяг торгівлі послугами між Україною та ЄС у 2016 році становив 5 287,6 млн. дол. США або 35,4% від загального обсягу торгівлі послугами України.

Протягом звітного періоду обсяг експорту українських послуг у країни-члени ЄС збільшився порівняно з 2015 роком і склав 2 950,9 млн. дол. США (що на 3,21% більше за показник 2015 року). У той же час обсяг імпорту послуг з ЄС скоротився на 10,69%, та склав 2 336,7 млн. дол. США.

Найбільші обсяги експорту послуг припали на транспортні послуги (54,7% від загального обсягу експорту послуг), телекомунікаційні та комп’ютерні послуги (16,3%), послуги з переробки матеріальних ресурсів (11,6%), а також ділові послуги (7,9%).

У той же час, в загальному обсязі імпорту послуг найбільша частка припала на державні та урядові послуги (23,8% від загального обсягу імпорту послуг), транспортні (21,1%), ділові (14,8%), послуги, пов’язані з подорожами (10,8%), та фінансові послуги (10,6%).

Торгівля послугами України з ЄС у 2016 р.

 (млн.дол.США)

 

2016 рік

2015 рік

Зміни, 2016/2015

 

млн. дол.США

%

ЗТО всього по Україні

14 936,1

14 695,5

240,6

101,64%

ЗТО з ЄС

5 287,6

5 475,7

-188,1

96,56

Питома вага у загальному обсязі

35,4%

37,26%

 

 

Експорт всього з України

9 631,4

9 551,1

80,3

100,84

Експорт до ЄС

2 950,9

2 859,2

91,7

103,21

Питома вага у загальному обсязі

30,64%

29,94%

 

 

Імпорт всього до України

5 304,7

5 144,4

160,3

103,12

Імпорт з ЄС

2 336,7

2 616,5

-279,8

89,31

Питома вага у загальному обсязі

44%

50,86%

 

 

Сальдо всього по Україні

+4 326,7

+4 406,7

-80

 

Сальдо з ЄС

+614,2

+242,7

371,5

 

Джерело: Держстат України

 

Основними партнерами України в Європейському Союзі у торгівлі послугами в 2016 р. стали такі країни як Великобританія (здійснено торгівлю послугами з Україною на суму 997,5 млн. дол. США), Німеччина (812,4 млн. дол. США), Кіпр (476,4 млн. дол. США), Польща (358,5 млн. дол. США) та Австрія (245,7 млн. дол. США).

Головними імпортерами українських послуг у 2016 році стали Великобританія (на суму 544,4 млн. дол. США), Німеччина (332,5 млн. дол. США), Кіпр (245,7 млн. дол. США) та Польща (134,3 млн. дол. США)

Основними європейськими експортерами послуг в Україну були Німеччина (479,8 млн. дол. США), Великобританія (453 млн. дол. США), Кіпр (230,7 млн. дол. США) та Польща (224,1 млн. дол. США).