Представництво України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії

6, Київ 21:37

Торговельно-економічне співробітництво Україна-ЄС

Торговельне співробітництво Україна – ЄС у першому півріччі 2016 р.

 Підсумки першого півріччя 2016 року підтвердили сформовану протягом 2015 р. тенденцію виходу двосторонньої торгівлі між Україною та ЄС на перше місце в загальному міжнародному товарообігу України.

1. Торгівля товарами

Показник

Січень-червень 2016 р.

Довідково

Січень-червень 2015 р.

Січень-червень 2016 р., %

ЗТО, тис.дол.США

14188404,9

13569583,0

104,6%

Експорт з України,  

тис.дол.США

6516852,4

6104784,1

106,7%

Імпорт до України,  тис.дол.США

7671552,5

7464798,9

102,8%

Сальдо для України,  тис.дол.США

-1154700,1

-1360014,8

84.9%

Згідно з актуалізованими даними Держкомстату України (станом на 26.07.2016 р.), у січні-червні 2016 року загальний оборот торгівлі товарами між Україною та Європейським Союзом становив 14188404,9 тис. дол. США, що на 4,6% більше за цей показник за період січень-червень 2015 року.

Баланс торгівлі товарами у січні-червні 2016 р.

Згідно з актуалізованими даними Держкомстату станом на 26.07.2016 р.

На основі наведених даних обсяг експорту товарів до країн ЄС у січні-червні 2016 року становив 6516852,4 тис. дол. США, що на 6,7% більше за обсяги експорту за аналогічний період 2015 року. Імпорт товарів з країн ЄС становив 7671552,5 тис. дол. США, що на 2,8% більше за цей показник за період січень-червень 2015 року.

Таким чином, спостерігається тенденція до поступового збільшення двосторонньої торгівлі між Україною та ЄС.

При цьому у січні-червні 2016 року зберігається негативне сальдо торгівлі товарами на користь ЄС, водночас воно знизилося в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року на 15,1%.

 

2. Тенденції торгівлі основними видами продукції

Найменування групи товарiв за УКТЗЕД

Експорт до ЄС (у тис. дол.США)

Імпорт в Україну (у тис. дол.США)

Січень-червень 2015 р.

 

Січень-червень 2016 р.

 

Звiтний перiод до вiдпов. перiоду попер. року, %

Січень-червень 2015 р.

.

Січень-червень 2016 р.

 

Звiтний перiод до вiдпов. перiоду попер. року, %

Всього

6104784,1

6516852,4

106,7

7464798,9

7671552,50932

102,8

I. Живi тварини; продукти тваринного походження

54677,1

70279,5

128,5

126217,3

134547,8

106,6

01 живi тварини

85,3

63,7

74,6

28304,2

31622,1

111,7

02 м'ясо та їстівні субпродукти

27365,2

30189,1

110,3

38978,8

34986,9

89,8

03 риба i ракоподібні

3246,1

4103,1

126,4

23748,2

36403,1

153,3

04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед

21516,0

33588,88989

156,1

33062,4

29637,2

89,6

05 інші продукти тваринного походження

2464,5

2334,8

94,7

2123,6

1898,6

89,4

II. Продукти рослинного походження

933804,0

921687,2

98,7

273556,8

260897,4

95,4

06 живі дерева та інші рослини

635,6

720,2

113,3

9022,5

11168,0

123,8

07 овочi

4923,2

6488,3

131,8

14354,9

17162,6

119,6

08 їстівнi плоди та горiхи

41030,7

26237,8

63,9

59648,6

37765,6

63,3

09 кава, чай

1066,6

1375,3

129, 0

29234,6

27031,0

92,5

10 зерновi культури

728588,1

761173,6

104,5

98950,9

84020,8

84,9

11 продукцiя борошномельно-круп'яної промисловості

6454,0

10560,6

163,6

2404,7

3172,3

131,9

12 насiння і плоди олійних рослин

121461,0

99555,6

82,0

53310,3

74472,9

139,7

13 шелак природний

152,6

160,8

105,4

6625,4

6083,8

91,8

14 рослинні матеріали для виготовлення

29492,3

15414,9

52,3

5,0

20,4

408,3

ІІІ. Жири та олії тваринного або рослинного походження

240975,4

724708,4

300,7

20361,4

25496,9

125,2

15 жири та олії тваринного або рослинного походження

240975,4

724708,4

300,7

20361,4

25496,9

125,2

IV. Готові харчові продукти

387536,1

337837,9

87,2

366079,8

426262,7

116,4

16 продукти з м'яса, риби

643,2

1890,6

293,9

8780,7

11381,6

129,6

17 цукор і кондитерські вироби з цукру

17620,7

23290,6

132,2

8529,2

19615,8

230,0

18 какао та продукти з нього

7290,2

10120,1

138,8

32830,5

44816,4

136,5

19 готові продукти із зерна

17958,3

20004,4

111,4

 

28935,4

33773,4

116,7

20 продукти переробки овочів

61520,5

39393,7

64,0

35691,2

32063,3

89,8

21 різнi харчовi продукти

10647,3

14580,9

136,9

92442,7

105577,9

114,2

22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет

16404,9

 

10864,1

66,2

57913,5

70335,3

121,4

23 залишки і вiдходи харчової промисловості

249267,6

216192,4

86,7

62770,8

59404,7

94,6

24 тютюн і промислові замінники тютюну

6183,4

1501,0

24,3

38185,8

49294,4

129,1

V. Мiнеральнi продукти

749320,7

626693,9

83,6

1920918,7

894729,9

46,6

25 сіль; сірка; землі та каміння

66610,9

59293,0

89,0

39361,1

26835,7

68,2

26 руди, шлаки і зола

494310,6

390925,7

79,1

1202,3

1301,8

108,3

27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

188399,2

176475,2

93,7

1880355,3

866592,4

46,1

VI. Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловостi

222489,8

183996,3

82,7

1326106,5

1537106,7

115,9

28 продукти неорганiчної хiмiї

51503,6

29693,5

57,7

34564,4

33143,9

95,9

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

25883,0

24636,1

95,2

62794,4

78277,9

124,7

30 фармацевтична продукція

3720,0

5364,9

144,2

439369,9

 

524427,5

119,4

31 добрива

94987,2

65871,8

69,3

27113,8

44153,2

162,8

32 екстракти дубильнi

14081,8

22544,9

160,1

85932,7

99596,8

115,9

33 ефiрнi олії

2597,1

2966,6

114,2

149504,7

168609,9

112,8

34 мило, поверхнево-активні органічні речовини

5510,3

5925,6

107,5

79917,5

92799,1

116,1

35 бiлковi речовини

12966,8

11608,6

89,5

31877,6

31969,2

100,3

36 порох і вибуховi речовини

1460,6

4151,2

284,2

1072,4

1014,5

 

94,6

37 фотографічні або кінематографічні

7,4

6,8

91,9

4531,7

6083,9

134,3

38 різноманітна хімічна продукція

9771,9

 

11226,2

114,9

409427,3

457031,0

111,6

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

48639,3

52572,5

108,1

 

594975,6

639116,8

107,4

39 пластмаси, полімерні матеріали

39949,7

44034,6

110,2

500850,9

523196,0

 

104,5

40 каучук, гума

8689,6

8537,9

98,3

94124,7

115920,8

123,2

VIII. Шкури необроблені, шкіра  вичищена

53634,8

56744,4

105,8

45513,4

57005,1

125,2

 

41 шкури

29018,1

32579,1

112,3

36964,1

46170,2

124,9

42 вироби із шкiри

15418,4

16856,8

109,3

5854,2

9166,6

156,6

43 натуральне та штучне хутро

9198,4

7308,6

79,5

2695,1

1668,4

61,9

IX. Деревина і вироби з деревини

340345,0

393909,5

115,7

44448,1

52718,7

118,6

44 деревина і вироби з деревини

340112,1

393621,3

115,7

42020,4

49126,6

116,9

45 корок та вироби з нього

1,1

4,3

395,4

2383,9

3559,0

149,3

46 вироби із соломи

231,9

283,9

122,5

43,7

33,1

75,8

X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

23837,6

39961,8

167,6

261764,5

286065,7

109,3

47 маса з деревини

269,3

438,4

162,8

12581,1

16752,5

133,2

48 папiр та картон

21939,9

35129,0

160,1

239846,3

260261,5

108,5

49 друкована продукція

1628,4

4394,5

269,9

9337,1

9051,7

96,9

ХІ. Текстильні матеріали та текстильні

242416,2

273092,3

112,7

246459,4

 

288306,5

117,0

50 шовк

15,7

24,7

157,3

1045,6

542,2

51,9

51 вовна

1162,2

1594,6

137,2

19365,1

20978,8

108,3

52 бавовна

518,4

987,7

190,5

24897,0

27963,7

112,3

53 інші текстильні волокна

111,7

618,5

553,6

706,6

896,2

126,8

54 нитки синтетичні або штучні

737,3

1620,6

219,8

24656,2

27499,9

111,5

55 синтетичні або штучні

1757,5

2197,5

125,0

27548,9

31979,7

116,1

56 вата

5634,3

9506,3

168,7

33846,2

32916,5

97,3

57 килими

600,1

1095,2

182,5

2684,2

4888,8

182,1

58 спецiальнi тканини

1210,6

1250,9

103,3

11938,3

13594,5

113,9

59 текстильнi матерiали

370,5

442,7

119,5

28113,9

33564,1

119,4

60 трикотажні полотна

3219,3

2949,6

91,6

17369,4

21881,2

126,0

61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

36896,0

41973,2

113,8

8422,9

9034,7

107,3

62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

155102,8

166616,8

107,4

10973,0

13873,9

126,4

63 іншi готовi текстильні вироби

35079,8

42214,1

120,3

34892,1

48692,2

139,6

XII. Взуття, головнi убори, парасольки

63270,6

67602,1

106,8

19020,2

20844,1

109,6

64 взуття

61591,2

63890,9

103,7

17996,1

19573,7

108,8

65 головнi убори

801,5

982,2

122,5

282,4

400,2

141,7

66 парасольки

869,6

2566,3

295,1

100,8

97,1

96,3

67 оброблені пір'я та пух

8,3

162,6

1967,6

641,0

773,2

120,6

XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу

51884,5

55552,8

107,1

84897,9

106168,4

125,1

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

10133,5

11042,0

109,0

22743,5

33161,9

145,8

69 керамiчнi вироби

8541,2

12831,1

150,2

34255,9

46266,2

135,1

70 скло та вироби із скла

33209,9

31679,7

95,4

27898,6

26740,4

95,8

XIV. Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння

7562,4

 

2533,2

33,5

19863,9

11292,4

56,8

71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння

7562,4

 

2533,2

33,5

19863,9

11292,4

56,8

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

1590204,5

1489087,1

93,6

336885,9

381522,5

113,2

72 чорнi метали

1358928,7

1292152,8

95,1

90980,3

116391,5

127,9

73 вироби з чорних металiв

128512,1

129545,0

100,8

104054,6

109188,0

104,9

74 мiдь i вироби з неї

30673,3

7283,3

23,7

14933,9

17361,9

116,3

75 нiкель i вироби з нього

70,3

39,4

56,1

1458,5

1437,7

98,6

76 алюмiнiй i вироби з нього

29796,5

20964,8

70,4

58702,6

56145,2

95,6

78 свинець і вироби з нього

9653,8

11536,3

119,5

344,9

897,8

260,3

79 цинк i вироби з нього

49,5

0,1

0,1

1410,7

1498,2

106,2

80 олово і вироби з нього

1,3

0,9

64,6

845,8

1092,1

129,1

81 іншi недорогоціннi метали

20304,0

13875,9

68,3

3261,9

4416,5

135,4

82 інструменти, ножовi вироби

2052,6

1396,9

68,1

25511,7

27899,3

109,4

83 іншi вироби з недорогоцінних металiв

10162,4

12291,6

121,0

35381,0

45194,2

127,7

XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

893119,9

965181,2

108,1

1176111,1

1661046,7

141,2

84 реактори ядерні, котли, машини

184174,4

188933,7

102,6

659147,3

1104722,6

167,6

85 електричнi машини

708945,6

776247,4

109,5

516963,8

556324,2

107,6

XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

58528,5

61452,9

105,0

346061,5

641519,5

185,4

86 залізничні  локомотиви

27115,1

31131,2

114,8

3377,7

11636,4

344,5

87 засоби наземного транспорту крім залізничного

17846,4

15690,1

87,9

329846,9

622353,8

188,7

88 літальні апарати

1484,7

1528,5

102,9

8100,2

5908,6

72,9

89 судна

12082,3

13103,1

108,4

4736,6

1620,7

34,2

XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні

25918,6

19187,8

74,0

89527,1

98585,6

110,1

90 прилади та апарати оптичні, фотографічні

25641,4

18959,5

73,9

88184,6

97559,8

110,6

91 годинники

45,0

27,0

59,9

1108,0

852,8

77,0

92 музичні інструменти

232,2

201,3

86,7

234,5

173,0

73,8

XX. Рiзнi промислові товари

113004,2

169846,9

150,3

100211,7

106367,7

106,1

94 меблi

79813,0

124380,8

155,8

27928,7

29521,0

105,7

95 іграшки

22095,8

23054,0

104,3

8058,8

15932,5

197,7

96 рiзнi готовi вироби

11095,3

22412,1

202,0

64224,2

60914,2

94,8

XXI. Твори мистецтва

57,6

45,8

79,5

341,8

333,3

97,5

97 твори мистецтва

57,6

45,8

79,5

341,8

333,3

97,5

Товари, придбані в портах

1544,0

1120,6

72,6

43478,5

33945,5

78,1

Товари, придбані в портах

1544,0

1120,6

72,6

43478,5

33945,5

78,1

Різне

2013,1

3758,5

186,7

21997,9

7672,7

34,9

Різне

2013,1

3758,5

186,7

21997,9

7672,7

34,9

 

За даними Держкомстату, протягом січня-червня 2016 року спостерігалося зростання українського експорту до ЄС по таких окремих категоріях товарів:

– молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед – на 56,1%;

– продукцiя борошномельно-круп'яної промисловості – на 63,6%;

– жири та олії тваринного або рослинного походження – на 200,7%;

– продукти з м'яса, риби – на 193,9%;

– маса з деревини – на 62,8%;

– папiр та картон – на 60,1%;

– друкована продукція – на 169,9%;

– парасольки – на 195,1%;

– керамiчнi вироби – 50,2%;

– меблі – на 55,8%;

– рiзнi готовi вироби – на 102,0%.

Варто відзначити, що протягом січня-червня 2016 року спостерігалося зростання експорту до ЄС товарів розділу XVI (Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання) на 8,1%, зокрема експорт по категорії товарів «електричнi машини» зріс на 9,5%. Крім того, спостерігалося зростання на 14,8% українського експорту по категорії «залізничні локомотиви».

Також варто відзначити, що протягом звітного періоду спостерігалося зростання на 12,7% експорту до ЄС товарів розділу XI (Текстильні матеріали та текстильні вироби), зокрема експорт по категорії товарів «шовк» зріс на 57,3%.