Портал в режимі тестування та наповнення
Енергетика
Опубліковано 16 жовтня 2012 року о 00:00

Співробітництво в енергетичній сфері

Стратегія ЄС із створення Енергетичного Союзу від 25 лютого 2015 року передбачає оновлення Стратегічного Енергетичного Партнерства з Україною. В Стратегії наголошується, що особливу увагу буде приділено оновленню Стратегічного Партнерства в сфері енергетики з Україною. Оновлене партнерство передбачатиме розгляд питань, пов'язаних з важливістю України в якості транзитної країни, а також питань реформування енергетичного ринку України, оновлення газової мережі, створення відповідної нормативно-правової бази в сфері ринку електроенергії та підвищення енергоефективності в Україні, як засіб зниження залежності від імпорту енергоносіїв".

Відповідно до зазначеної стратегії 24 листопада 2016 року підписано оновлений Меморандум, метою якого - є повна інтеграція енергетичних ринків України та ЄС в інтересах споживачів та з огляду на необхідність взаємного посилення безпеки енергопостачання та охорони довкілля в енергетичній галузі.

Визнаючи необхідність розвитку енергетичної інфраструктури України та реалізації проектів, спрямованих на поглиблення її інтеграції в енергетичну інфраструктуру ЄС, в рамках Меморандуму сторони домовляються про співробітництво щодо залучення інвестицій та фінансування.

Україна та ЄС ставлять собі за мету співпрацювати задля упорядкування своїх відповідних енергетичних стратегій і розширення інструментів співробітництва у наступних сферах: енергетична безпека, солідарність і довіра; інтеграція енергетичних ринків; підвищення енергоефективності; декарбонізація економіки; дослідження та інновації.

З метою обговорення ходу виконання Меморандуму та визначення пріоритетних напрямів роботи на основі річних робочих планів передбачено проведення регулярних зустрічей на рівні міністрів та, у разі необхідності, на інших рівнях.

З Річним робочим планом на 2017 рік в рамках Меморандуму можна ознайомитися на веб сторінці Міністерства енергетики а вугільної промисловості України http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245260150&cat_id=162176.

Меморандум укладений на строк 10 років, з можливістю його перегляду та продовження його дії. Меморандум набирає чинності у перший день після його підписання обома Сторонами.

В листопаді 2018 року у ході засідання енергетичної панелі Тематичної платформи «Східного партнерства» №3 «Зв’язок, енергетика, енергоефективність, довкілля та зміна клімату» представники України та Польщі спільно презентували ініціативу з оцінки можливостей СПГ для країн «Східного партнерства», яка була підтримана ЄК та більшістю країн-учасниць СхП. Перший семінар з комерційних аспектів функціонування СПГ ринку відбудеться у Варшаві 19 – 20 лютого 2019 року.

Інтеграція ринків електроенергії та газу

В контексті інтеграції енергетичних ринків триває робота над проектом «Дослідження можливості синхронного об’єднання української та молдовської енергосистем з континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E».

28 червня 2017 року компанія «Укренерго» підписала договір про умови приєднання енергосистеми України до європейської енергосистеми ENTSO-E.

7 липня 2017 року Угода набула чинності, після її підписання системними операторами, що входять до складу Регіональної групи ENTSO-E «Континентальна Європа».

Для України ця подія відкриває шлях до наступної фази на шляху інтеграції Об’єднаної енергетичної системи України до європейського об’єднання – практичної реалізації Каталогу вимог, безумовне виконання яких необхідно для прийняття рішення про об’єднання енергосистем.

15 листопада 2018 року представники ДП «НЕК «Укренерго» та ДП «Молделектрика» узгодили і підписали фінальні додатки  до Експлуатаційної угоди про паралельну роботу в спільному блоці регулювання Україна – Республіка Молдова.

Підписання цих документів означає завершення підготовки Експлуатаційної угоди про створення блоку регулювання в складі енергосистем України та Республіка Молдова.

Експлуатаційна угода про паралельну роботу в контрольному блоці регулювання Україна — Республіка Молдова є договірною базою, яка забезпечує паралельну роботу операторів системи передачі. Цей документ опрацьовується в межах Плану заходів по синхронізації енергосистем України та Молдови з ENTSO-Е.

29 листопада 2018 року Рада міністрів Енергетичного співтовариства  затвердила перелік проектів спільного інтересу (PMI – Project of mutual interest) з Україною в сфері електроенергетики. Проекти спільного інтересу України та Енергетичного співтовариства націлені на збільшення міждержавних перетоків електроенергії з європейськими країнами-сусідами України — Словаччиною та Румунією. Їх реалізація дозволить отримати максимальну потужність обміну електроенергією з країнами ЄС після синхронізації з ENTSO-E.

Зокрема, статус проектів PMI України та країн ЄС набули:

 • проект модернізації повітряної лінії 400 кВ Мукачеве-Вельке Капушани (Словаччина) зі збільшенням пропускної спроможності інтерконектора з наявних 700 МВт до 1000 МВт.
 • проект будівництва підстанції 750/400 кВ «Приморська» з двоколовою електролінією 400 кВ Приморська–Ісакча (Румунія). Реалізація проекту збільшить потужність інтерконектора з Румунією до 1000-1200 МВт після 2026 року.

У 2014 poці було досягнуто важливого прогресу у забезпеченні прозорості в газовій галузі України. Починаючи з 21 листопада 2014 року ПАТ "Укртрансгаз" розпочало щоденну публікацію інформації про рівень зберігання газу та щоденне звітування про обсяги транспортування природного газу газотранспортною системою України на платформі прозорості ENTSO-G.

9 квітня 2015 року Верховною Радою України схвалено Закон «Про ринок природного газу в Україні», що є результатом спільної роботи України та ЄС і важливим кроком України на шляху інтеграції з Європейським Союзом. Цей документ робить ринок природного газу України прозорим та зрозумілим для інвесторів і встановлює на українському ринку європейські норми, визначені в Третьому енергетичному пакеті ЄС.

9 липня 2015 р. у м. Дубровнік Україна в якості країни – учасниці Групи високого рівня з будівництва газотранспортної мережі в Центральній та Південно-Східній Європі підписала Меморандум та План дій з метою прискорення реалізації проектів з будівництва газотранспортної інфраструктури в регіоні Центральної та Південно-східної Європи, вирішення технічних і нормативних питань, які перешкоджають безпеці поставок, а також розвитку повністю інтегрованого і конкурентного енергетичного ринку в регіоні. До складу Групи також входять Австрія, Болгарія, Хорватія, Греція, Угорщина, Італія, Румунія, Словенія, Словаччина, Македонія, Сербія, Боснія і Герцеговина та Молдова.

28 вересня 2017 року в Бухаресті країни-учасниці Групи високого рівня з розвитку газотранспортної мережі в Центральній та Південно-Східній Європі підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо спільного підходу до розвитку ринку електричної енергії, енергоефективності та відновлюваної енергетики. Наміри, викладені в новому Меморандумі, повністю відповідають положенням прийнятої в серпні 2017 року Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність».

Підвищення безпеки енергопостачання та транзиту вуглеводнів

Протягом 2014 – 2016 років активізовано консультації з європейськими партнерами щодо організації постачання природного газу з Європи в Україну.

28 квітня 2014 року за участі Єврокомісії було підписано меморандум зі словацьким оператором ГТС Eustream про роботу з розблокування існуючого інтерконектору між Україною та Словаччиною, а також, у якості більш швидкого рішення, будівництво нового інтерконектору для фізичного постачання газу в Україну зі словацького напрямку.

2 вересня 2014 року було відкрито фізичне постачання газу до України за новим маршрутом – газопроводом Вояни-Ужгород.

У грудні 2014 року було підписано Меморандум про взаємодію між Укртрансгазом та оператором польської ГТС GAZ‑SYSTEM S.A. щодо інтеграції газотранспортних систем обох держав з метою збільшення обсягів імпорту газу в Україну з Європи через польську ГТС з 8 млрд куб. м на рік до 9,5 млрд куб. м на рік.

29 травня 2015 року між ПАТ «Укртрансгаз» та угорським оператором FGSZ підписано договір про сполучення транскордонних газопроводів між Україною та Угорщиною. Договір стосується всіх газопроводів, що перетинають українсько–угорський кордон та повністю відповідає сучасному енергетичному законодавству ЄС. Згідно наміру Європейської комісії, ця угода слугуватиме зразком для інших договорів про інтерконектори між операторами ГТС країн-членів Євросоюзу та Укртрансгазом.

20 липня 2016 року оператори газотранспортних систем України та Румунії підписали угоду про взаємодію в точці Ісакча, що розміщена на українсько-румунському кордоні. Оператори систем планують забезпечити гарантовану та переривчасту потужність для транспортування газу у напрямку із України до Болгарії та переривчасту потужність для транспортування газу у реверсному режимі. Угода є частиною ініціативи Групи високого рівня з будівництва газотранспортної мережі в Центральній та Південно-Східній Європі (CESEC).

9 вересня 2016 року в Будапешті в рамках засідання Групи високого рівня з будівництва газотранспортної мережі в Центральній та Південно-Східній Європі було підписано Меморандум про взаєморозуміння між українським та грецьким, болгарським і румунським операторами. Зазначений документ стосується узгодження плану дій щодо створення між цими країнами газотранспортного коридору, який працюватиме у двох напрямках.

10 квітня 2017 року НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Укртрансгаз" підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо спільної оцінки можливостей співпраці у використанні та розвитку газотранспортної системи України з компаніями Snam S.p.A. (Італія) та Eustream a.s. (Словаччина). Меморандум підписано в присутності Комісара ЄС з кліматичних дій та енергетики М.-А.Канєте. Документ має на меті довгострокове забезпечення стабільності транспортування природного газу Україною відповідно до стандартів європейських ринків, безпечного й ефективного використання ГТС України, а також прозорого та недискримінаційного доступу до неї третіх сторін згідно із чинним законодавством.

В контексті реалізації проекту з будівництва газопроводу-інтерконектора Польща-Україна станом на липень 2018 рік оператори ГТС України та Польщі, АТ «Укртрансгаз» та GAZ-SYSTEM S. A., завершили процедуру оцінки незобов’язуючого попиту на потужності на кордоні Україна – Польща в обох напрямках транспортування.

Отримані результати незобов’язуючої оцінки є вагомою основою для проведення подальшого спільного аналізу та дослідження розвитку інфраструктури між ГТС України та Польщі, який, в свою чергу, дасть основу для прийняття рішення щодо наступного кроку – потенційної зобов’язуючої процедури розподілу потужності.

Документи:

Спільна декларація щодо здійснення цільової оцінки потенціалу безпеки АЕС

ДЕВ'ЯТИЙ СПІЛЬНИЙ 3BIT УКРАЇНА-ЄС щодо Виконання Меморандуму між Україною та ЄС προ порозуміння щодо
співробітництва  в енергетичшй галузі протягом 2014 року

Меморандум між Україною та ЄС про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі (2005)
Пам'ятка (в контексті Меморандуму)

Угода про співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Європейським співтовариством з атомної енергії в галузі ядерної безпеки

Угода між Європейським Співтовариством з атомної енергії та КМУ про співробітництво у сфері мирного використання ядерної енергії

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux