Портал в режимі тестування та наповнення
Ключові тенденції політики ЄС у сфері освіти та культури, програма ЄС «Еразмус +»
Опубліковано 16 жовтня 2012 року о 00:00

Освіта і культура

Освіта

     Європейський Союз надає важливого значення реалізації освітнього і навчального напряму Стратегії ЄС «Європа 2020», який полягає в оновленні та вдосконаленні системи вищої освіти в країнах-членах ЄС. Підготовлена й опублікована ще у вересні 2011 року Комунікація Єврокомісії щодо стану системи освіти в Євросоюзі передбачає якісну модернізацію цієї сфери шляхом впровадження інноваційних підходів, збільшення інвестицій у галузь освіти, у т.ч. професійно-технічної освіти, з метою формування кваліфікованого ринку праці, створення робочих місць, підвищення рівня зайнятості серед молоді за рахунок нової програми ЄС  «Еразмус+».

Україна, сповідуючи аналогічні цілі, приєдналася у 2014 році до програми ЄС «Еразмус +» в якості країни-партнера. З метою розширення інформаційної присутності програми ЄС в Україні, восени 2014 року у Києві та регіонах України створена мережа програми «Еразмус+ Україна» (http://www.erasmusplus.org.ua/), яка надає необхідну консультативну підтримку українським заявникам для участі в конкурсах програми.    

Культура

Україна зацікавлена у розширенні співпраці з європейською культурною і креативною індустрією.

З цією метою 19 листопада 2015 року було підписано Угоду між Урядом України та Європейською Комісією про участь України у Програмі ЄС «Креативна Європа», яка уможливила участь зацікавленої української аудиторії у проектах та конкурсах, охоплених Програмою.

Бюджет Програми, термін реалізації якої розрахований до 2020 року, складає 1,46 млрд. євро. Програма складається з трьох компонентів: «Культура» (31% бюджету), «Медіа» (56% бюджету) та секторальний напрямок (13% бюджету). Програмою передбачено надання фінансової підтримки для реалізації проектів за 18 напрямками, кожен з яких охоплює окремий сектор або вид діяльності.

З метою реалізації Угоди та координації залучення українських учасників в Україні створено Національне бюро Програми.

Більш детально про Програму та роботу Національного бюро, можна дізнатися на офіційних веб-сторінках:

http://creativeeurope.in.ua/

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/

 

Україна також залишається важливим партнером Європейського Союзу в реалізації ініціативи ЄС «Східне партнерство» на гуманітарному напрямі. Україна представлена у всіх робочих групах тематичних Платформ «Східного партнерства», у т.ч. Платформи № 4 «Контакти між людьми», а також спеціальній тематичній панелі з досліджень та інновацій.

З вересня 2015 року Україна є бенефіціарієм Програми «Східного партнерства» «Культура ІІ», що спрямована на передачу європейського досвіду формування сприятливого конкурентоспроможного середовища у сфері культурної та креативної індустрії в цілях створення дієвої сучасної моделі розвитку та управління цим сектором. Програма також підтримує розвиток контактів між підприємницькими та академічними колами, залученими до співпраці у сфері культури та творчої індустрії.

 

Щодо програми ЄС «Еразмус +»

(довідка)

 1 січня 2014 року Європейська Комісія розпочала активно впроваджувати нову програму ЄС «Еразмус +», що діятиме на період до 2020 року.

Програма «Еразмус+» є новою програмою, що прийшла на заміну попередніх освітянських міжнародних програм, таких як «Еразмус Мундус», «Темпус», «Жан Моне», «Леонардо да Вінчі», «Молодь в дії» та інші. Можливості цієї програми є значно ширшими, а процедури спрощеними у порівнянні з попередніми, зокрема у частині налагодження міжнародної міжуніверситетської та академічної співпраці, здійснення навчальних обмінів між вищими навчальними закладами, заохочення до навчання за кордоном, реформування системи вищої освіти та управління навчальним процесами. Інструменти програми також спрямовані на активізацію молодіжної діяльності та підтримку ініціатив та ідей молоді, а також реалізацію проектів, що становлять спільний інтерес для європейської спільноти.

Закладена в основу програми ідея полягає у формуванні концептуально нових підходів держав-членів ЄС з метою якісного оновлення систем освіти, підвищення продуктивності вищих і професійно-технічних навчальних закладів, забезпечення якісної вищої освіти та професійної підготовки фахівців, що відповідали б потребам європейського ринку праці.

З метою детального ознайомлення зацікавлених наукових та академічних кіл, молоді та студентства України з можливостями програми та порядком дотримання правил процедур для учасників конкурсів Єврокомісія створила інформаційний портал програми www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/, який містить всю необхідну інформацію для зацікавленої аудиторії.

Перспективи залучення України до участі в програмі дозволяють дійти висновку щодо існування двох форм співпраці.

Варіант 1. Участь у програмі в якості партнера («Partner country»).

Такий формат співпраці знайомий українським учасникам, які брали участь у попередньому циклі (2007-2013 рр.) програм ЄС, таких як «Темпус», «Еразмус Мундус» та «Молодь в дії». Для країн-партнерів Євросоюзу автоматично поширюється доступ до ряду компонентів програми «Еразмус+» у сферах освіти та молодіжної політики. Зокрема, доступними для України в освітній сфері є такі напрями:  магістратура, перед та післядипломне стажування/навчання (Joint Masters Degrees); стажування для підвищення практичних навичок (Credit Mobility); реалізація потенціалу та обмін досвідом у рамках відповідних проектів зі співробітництва (Сapacity building/cooperation projects); участь викладацького складу та академічних кіл у дослідницьких проектах, що раніше охоплювалися окремими компонентами програми «Жан Моне» (Jean Monnet Activities); участь в ініціативі «Альянс знань», що спрямована на розвиток стратегічного партнерства та розбудову секторальної співпраці за специфічними освітянськими напрямами і є предметом окремих домовленостей (Knowledge Alliance, Strategic Partnerships and Sector Skills’ Alliances). У сфері молодіжної політики взаємодія буде зосереджена на: молодіжних обмінах (Youth exchanges), участі у заходах мережі європейської волонтерської служби (European Voluntary Service), навчанні працівників по роботі з молоддю (Training of youth workers), реалізації проектів за участю молодіжних організацій (capacity building projects for youth organizations).      

У рамках згаданого сегменту співпраці жодних специфічних умов для українських учасників не передбачено. Потенційні учасники можуть брати участь у міжнародних проектах, тематика яких регулярно публікується на сайті ЄК та порталі програми «Еразмус+».

Варіант 2. Повноцінний учасник програми («Programme country»).

Регламентом ЄС (статтею 24 Регламенту Ради ЄС щодо запровадження програми «Еразмус+») передбачена можливість надання країнам-учасницям «Східного партнерства», у т.ч. Україні, статусу повноцінного учасника («Programme country»);  аналогічний статус наразі мають всі країни-члени Євросоюзу. Цей статус надає можливість країні, що не є членом ЄС, залучатися до участі у різноманітних заходах програми та отримувати конкретні переваги від членства в ній та взаємодії з іншими учасниками програми з держав-членів ЄС. Разом з тим повноцінна участь держави передбачає виконання низки вимог, що доцільно врахувати у разі намірів України приєднатися до цього формату співпраці.

Конкретні переваги у разі оформлення участі Україною статусу «Рrogramme country» полягають у доступі учасників до участі у навчальних візитах та проектах із загальної шкільної та професійно-технічної освіти, у галузі спорту та фізичного виховання. Повноцінна участь також уможливлює отримання підтримки на реалізацію реформ у сфері освіти та навчання, грантів та стипендій для студентів і викладацького складу для навчання в іноземних ВНЗ, залучення до нових проектів специфічного секторального спрямування у рамках європейської ініціативи «Альянс знань». Українським учасникам буде відведена роль не лише партнера, але й координатора проектів, що будуть ініційовані заявниками.    

Повноцінному членству України в програмі «Еразмус +» передуватимуть :

-             консультації між зацікавленими органами влади України та Європейською Комісією на предмет визначення термінів та умов участі в програмі. Наступним кроком стане підготовка до укладання відповідної Угоди/Меморандуму між уповноваженим органом державної влади України та ЄК;

-             визначення суми щорічного членського внеску до бюджету програми, який, за попередніми розрахунками європейських експертів, становитиме приблизно 150 млн. євро на період до 2020 року;

-             створення національної агенції, інституту національного координатора та мережі контактних пунктів для управління проектами програми.

Створення незалежного органу управління програми «Еразмус+» в Україні  - національної агенції - має на меті здійснювати моніторинг та координувати  процес підготовки проектних пропозицій та заявок на усіх етапах їхнього  розгляду в ЄК та впровадження в Україні та за кордоном. Національна агенція відповідальне за укладання домовленостей з іноземними партнерами з метою пошуку та формування спільних інтересів з тематики стажувань, специфіки навчань, отримання стипендій та грантів, підготовки широкомасштабних проектів за різними секторальними напрямки, в яких інтерес української сторони буде очевидним. Національний координатор визначеного органу державної влади України приймає на себе зобов’язання сприяти діяльності агенції, виступає гарантом дотримання агенцією незалежності та неупередженості у своїй діяльності та надає у разі необхідності фінансову підтримку її функціонуванню.

 Повноцінна участь України у програмі «Еразмус+» буде виправданою лише у разі усвідомлення усіма зацікавленими учасниками переваг для досягнення кінцевих результатів від її впровадження, успішного використання досвіду європейських партнерів та раціонального використання людського потенціалу і фінансових ресурсів програми.

Участь України в програмі в якості партнера видається можливою вже сьогодні без будь-яких обмежень та умов; українські заявники віднині можуть залучатися до процесу підготовки проектів та брати участь в інших заходах, якщо це передбачено регламентом Ради ЄС. Відповідні анонси та заявки регулярно публікуються на порталі Європейської Комісії.  

Загальний бюджет програми «Еразмус +» на період до 2020 року складає 14,7 млрд. євро; для країн-учасниць ініціативи ЄС «Східне партнерство» бюджет програми складатиме 1, 75 млрд. євро, який виділятиметься у рамках Європейського інструменту сусідства (European Neighborhood instrument).

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux