Портал в режимі тестування та наповнення
7-й Саміт Україна-ЄС (Ялта, 7 жовтня 2003)
Опубліковано 12 листопада 2012 року о 19:48

Спільна заява  

Президента України Л.Кучми та Президента Європейської Ради С.Берлусконі, за участю Генерального Секретаря Ради/Верховного Представника з питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки ЄС Х.Солани та Президента Комісії Європейських Співтовариств Р.Проді

1. Наш саміт відбувся на тлі завершення нової хвилі розширення Європейського Союзу. Поділяючи спільні цілі та цінності, ми підкреслили, що безпосереднє сусідство відкриває перед нами нові можливості та пропонує нову відповідальність у справі забезпечення миру, стабільності й процвітання у неподільній Європі.

2. Україна ще раз підтвердила свою довгострокову стратегічну мету - повністю інтегруватися до ЄС. Європейський Союз визнав європейські прагнення України та привітав європейський вибір України. Ми із задоволенням відзначили участь України як повноправного члена в Європейській Конференції, яка відбулася в Афінах у квітні 2003 р. Беручи до уваги нашу рішучість запобігти утворенню нових розподільчих ліній в Європі, ми підтвердили наше зобов'язання, задеклароване в Афінах, проводити лінію на подальше політичне та економічне зближення та поступову інтеграцію соціальних та економічних структур між розширеним ЄС та Україною.

3. Ми обговорили ініціативу ЄС 'Ширша Європа - сусідство' та погодилися, що широкий спектр її нових можливостей та відповідних інструментів має сприяти дедалі більшій участі України у внутрішньому ринку ЄС, а також відповідних програмах та політиках ЄС, беручи до уваги стратегічні цілі та пріоритети України. Україна взяла до уваги позицію Євросоюзу, що ініціатива має розглядатися окремо від питання можливого вступу доЄС, яке регулюється статтею 49 Договору про Європейський Союз.

4. Ми привітали значну допомогу Україні з боку ЄС за останні роки та обговорили програми і перспективи допомоги Україні з боку ЄС у період до і після 2006 р. ЄС розмірковуватиме над можливими новими модальностями допомоги Україні, тісно консультуючись з нею. Ми привітали Програми Сусідства, які планується розробити відповідно до пропозицій Єврокомісії. Україна запропонувала, щоб після 2006 р. нові інструменти та форми допомоги ЄС слушно відображали досвід розширення, включаючи елементи співфінансування та національного управління допомогою Україні з боку ЄС.

5. Ми висловили задоволення триваючим успішним виконанням Угоди про Партнерство та Співробітництво та підкреслили наше спільне зобов'язання щодо її подальшої імплементації. Спільна доповідь про стан виконання УПС відзначила значний прогрес у виконанні цілей УПС. Водночас була підкреслена необхідність докласти подальших інтенсивних зусиль в окремих сферах реалізації УПС.

6. Ми відзначили створення Державної ради з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та привітали прагнення України посилити її інституційну спроможність.

7. Ми підтвердили, що зміцнення та забезпечення стабільності демократичних інституцій, верховенство право та повага прав людини є життєво важливими для розвитку України та інтенсифікації відносин з ЄС. Ми відзначили важливість того, щоб українська влада залишалася відданою подальшій реформі судової системи та зміцненню адміністративної спроможності, сприянню розвитку громадянського суспільства та підтримці свободи засобів масової інформації. Ми погодилися, що співробітництво та допомога ЄС в цих галузях мають бути посилені.

8. Ми визнали прогрес, досягнутий Україною в імплементації економічних реформ. Ми із задоволенням відзначили стабільне зростання української економіки, а також привітали стабільність національної валюти, низький рівень інфляції в Україні. Ми підкреслили важливість податкової реформи та підтвердили продовження зусиль щодо відшкодування ПДВ, а також завершення реформи банківського сектору та зміцнення незалежності Національного Банку України.

9. Визнаючи важливість створення позитивного інвестиційного клімату в Україні, ми переконані, що найближчим часом можна досягти вирішального прогресу в усуненні дискримінацій в автомобільному секторі. Ми заохочуватимемо Уряд України до забезпечення нескримінаційного ставлення до іноземних інвесторів і погодилися продовжувати докладати наших зусиль з метою усунення торговельних обмежень, що залишаються та суперечать положенням УПС.

10. Ми погодилися, що, повномасштабний розвиток потенціалу нашого партнерства сприятиме подальшому прогресу, необхідному у політичних та економічних реформах в Україні, що залишається пріоритетом для українського Уряду.

11. Ми привітали процес розширення ЄС та погодилися, що збереження традиційно близьких зв'язків між Україною та новими країнами-членами ЄС є життєво важливим для регіональної стабільності та сприятиме подальшій інтеграції України до ЄС. Ми відзначили Eважливість продовження обговорення впливу розширення на наші відносини на всіх рівнях в рамках органів УПС. Ми очікуємо на поширення УПС між Україною та ЄС на нові держави-члени ЄС.

12. Україна поінформувала ЄС щодо нещодавно підписаної Угоди про створення Єдиного економічного простру між Білоруссю, Казахстаном, Російською Федерацією та Україною.

13. Ми погодилися, що одним з найбільш ефективних шляхів використання можливостей нинішнього розширення ЄС для України є інтенсифікація нею роботи у напрямку адаптації свого законодавства, норм і стандартів до відповідних норм ЄС. Євросоюз підтвердив свою готовність продовжувати співробітництво і підтримку України в процесі адаптації законодавства. Національна програма адаптації українського законодавства до законодавства ЄС та наша спільна робота щодо розробки плану-графіку адаптації законодавства у пріоритетних сферах має створити добре підґрунтя для подальшого прогресу у виконанні цього важливого завдання. ЄС взяв то уваги пропозиції України щодо подальшого процесу адаптації законодавства.

14. Ми із задоволенням відзначали зростання двосторонньої торгівлі між ЄС та Україною та привітали успішне укладення двостороннього протоколу про доступ до ринків та послуг у рамках вступу України до СОТ. ЄС підтвердив свою готовність підтримувати Україну в її приєднанні до СОТ, а також надати сприяння у розробці доповіді Робочої групи з розгляду заявки України на вступ до СОТ.

15. Ми наголосили на важливості співробітництва у сфери інтеграції інфраструктурних мереж України та ЄС в контексті розширення ЄС. Ми відзначили особливу важливість у цьому зв'язку енергетичних та транспортних мереж, включаючи їхнє з'єднання з Пан-європейськими транспортними коридорами та Трансєвропейською транспортною мережею, та обговорили можливості зміцнення співробітництва в контексті концепції Ширша Європа. З огляду на це Україна підтвердила свою глибоку зацікавленість у поширенні мандату Європейського інвестиційного банку на Україну, зокрема у сферах енергетики, транспорту, довкілля та транскордонного співробітництва.

16. Ми обговорили питання, що становлять спільний інтерес, в транспортному секторі, зокрема питання надійності та безпеки, а також технічної та юридичної взаємосумісності транспортних систем. Ми наголосили на важливості співробітництва між Україною та ЄС щодо системи супутникової навігації Галілео. Ми висловили задоволення схваленням Спільної заяви Україна-ЄС щодо співпраці у питаннях Супутникова навігація Галілео і закликали наші приватні компанії та науковців активізувати співпрацю у цій сфері. Ми привітали створення в рамках відповідного органу УПС робочої групи Україна-ЄС в галузі космічних досліджень та мирного використання космосу.

17. Ми підкреслили важливість подальшого реформування енергетичного сектору України. Ми надалі розвиватимемо нашу співпрацю щодо реформування газового сектору та у сфері транзиту газу територією України, відзначаючи її ключове значення для енергетичної безпеки Європи. Ми підтримали продовження роботи спільної експертної робочої групи щодо транзиту газу, включаючи реалізацію відповідних проектів в рамках ПрограмиЄС ІНОГЕЙТ. Ми підкреслили важливість розвитку Євразійського нафтотранспортного коридору, особливо завершення будівництва нафтопроводу Одеса-Броди-Плоцк. У цьому зв'язку ми привітали підписання Спільної декларації Кабінету Міністрів України, Ради Міністрів Республіки Польща і Європейської Комісії на підтримку Євразійського нафтотранспортного коридору.

18. Ми підтвердили нашу відданість продовженню співробітництва щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи зокрема, у сферах ядерної безпеки, енергетичних потужностей та реформи енергетичного сектору, а також соціальних наслідків. Українська сторона підтвердила своє зобов'язання щодо добудови нових енергоблоків на Рівненський та Хмельницькій АЕС, Х2/Р4, відповідно до міжнародно визнаних стандартів ядерної безпеки.

19. ЄС та Україна мають спільну відповідальність щодо захисту навколишнього природного середовища. Ми відзначили успіх Пан-Європейської конференції міністрів навколишнього середовища, яка відбулася у Києві у 2003 році, і привітали започаткування Нового Партнерства з питань довкілля. Ми очікуємо на тісне співробітництво в імплементації Кіотського протоколу. Ми домовилися далі розвивати нашу співпрацю у сфері питань довкілля Чорноморського регіону.

20. Ми привітали підписання Угоди про відновлення Угоди про співробітництва у сфері науки і технологій між Європейським Співтовариством та Україною та створення відповідного Спільного комітету Україна - ЄС, який регулярно звітуватиме перед Підкомітетом Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС. Ми відзначили, що буде розроблено окремий План дій щодо розвитку співробітництва в цій галузі.

21. Ми підкреслили важливість співробітництва між Україною та ЄС в сфері юстиції та внутрішніх справ та висловили задоволення прогресом в імплементації Плану дійЄС стосовно України у галузі юстицій та внутрішніх справ. Ми погодилися зміцнювати нашу спільну співпрацю з питань реадмісії та міграції, облаштування кордонів, боротьби з організованою злочинністю, включаючи торгівлю людьми, сексуальну експлуатацію і дитячу порнографію, відмивання грошей, тероризм, наркотики та корупцію. Ми заохочуватимемо співробітництво між судовими органами України та Євроюстом та очікуємо на можливе співробітництво між українськими правоохоронними органами та Європолом.

22. Ми обмінялися думками щодо ситуації в сфері глобальної безпеки та, зокрема, появи нових загроз безпеки, таких як тероризм, розповсюдження зброї масового знищення, неспроможність держав виконувати свої функції та організована злочинність. Ми погодилися щодо важливості побудови ефективного партнерства з метою знайти відповіді на ці виклики. У цьому зв'язку ЄС поінформував про свою роботу щодо підготовки Стратегії безпекиЄС, яка має бути затверджена Європейською Радою у грудні. Ми залишаємося відданими зміцненню міжнародної системи нерозповсюдження та працюватимемо разом над подоланням цього глобального виклику.

23. ЄС висловив високу оцінку участі України у Поліцейській місії ЄС у Боснії і Герцеговині. Ми продовжуватимемо наші консультації з метою укладення Угоди про використання Євросоюзом можливостей України в сфері дальніх авіатранспортних перевезень.

24. Ми привітали зусилля у напрямку пошуку мирного врегулювання Придністровського конфлікту, повністю поважаючи суверенітет та територіальну цілісність Республіки Молдова, а також закликала обидві сторони взяти на себе повну відповідальність у цьому процесі. Ми підтвердили наш намір щодо подальшого зміцнення зусиль з метою сприяння цьому процесу під егідою ОБСЄ. Ми підкреслили важливість виконання зобов'язань Стамбулу та Порто. Ми привітали посилення митного співробітництва між Україною та Молдовою, а також зусиль України, спрямованих на зміцнення безпеки та контролю на українсько-молдовському кордоні і очікуємо на подальший прогрес. Поділяючи бачення щодо основних принципів врегулювання, ми підтвердили нашу готовність робити спільний внесок у прискорення домовленостей щодо врегулювання.

25. Безпека залишається головним пріоритетом в Іраку та сторони підкреслили важливість дискусій, які зараз відбуваються в Раді безпеки ООН щодо нової резолюції. Обидві сторони наголосили, що ООН має відігравати вирішальну роль.

26. Ми висловили наше глибоке занепокоєння щодо поновлення насилля в Ізраїлі та на Палестинських територіях. Ми закликали обидві сторони до негайних дій щодо припинення насилля. Ми ще раз підтвердили, що не існує іншої альтернативи ніж негайна та повна імплементація, за доброю волею обох сторін, дорожньої карти Чотирьох.

Спільна заява України та ЄС щодо співробітництва у сфері супутникової навігації – ГАЛІЛЕО

Україна та Європейська Комісія у 2000 році ініціювали контакти у сфері супутникової навігації на політичному та експертному рівнях в рамках Угоди про партнерство та співробітництво.

Супутникова навігація, визначення місцезнаходження та часу, прямо чи опосередковано ввійшли у повсякденне життя людей у численних сферах діяльності. Супутникова навігація відіграє фундаментальну роль у подальшому розвитку підвищення безпеки транспорту, раціоналізації транспортних потоків, зменшенні заторів та підтримці багатомодальних рішень.

Цьому стратегічно та економічно важливому сектору належить центральне місце у Європейській програмі Галілео. Галілео надаватиме удосконалені послуги та альтернативи для користувачів у всьому світі та розширить глобальний навігаційний супутниковий ринок з забезпеченням відповідної сумісності з іншими системами, такими як система США Джі Пі Ес (Глобальна система місцезнаходження) та Російська ГЛОНАСС (Глобальна Навігаційна Супутникова Система). Взаємодоповнюваність та взаємосумісність зазначених систем дозволить створити у повному розумінні удосконалену глобальну систему послуг ГНСС (Глобальну Навігаційну Супутникову Систему).

В стратегії Європейської ГНСС регіональна система ЕГНОС прокладатиме шлях для Галілео. Залучення моніторингових станцій в Україні, які підтримуватимуть наземну інфраструктуру ЕГНОС, сприятиме покращанню якості навігаційних послуг також і для українських користувачів та розвитку нових проектів застосування, випробувань та демонстрацій системи Галілео. Крім того, сторони визнають важливість забезпечення належної уваги дотриманню прав інтелектуальної власності та безпеки системи.

Сторони надають повну підтримку просуванню співробітництва між Україною та ЄС у сфері супутникової навігації, визначенню місцезнаходження та часу та визнають високий потенціал посилення такої співпраці у контексті майбутніх фаз Галілео в таких сферах як поширення послуг ЕГНОС на Україну, підтримка частотного наповнення Галілео, захисту спектру, виділеного Міжнародним Союзом Телекомунікацій для супутникової навігації, та розвиток досліджень і освіти у сфері ГНСС.

Європейська Комісія підтверджує свій намір розглянути на експертному рівні, в тісній співпраці з Європейським Космічним Агентством, потенційні наукові, технічні та комерційні аспекти, в які Україна може зробити свій внесок в рамках програми Галілео.

Сторони визнають важливість визначення та усунення юридичних та інших перешкод, що заважають співпраці, комерції та ширшому застосуванню супутникової навігації в Європейському Союзі та Україні.

Угода про відновлення Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво

8 жовтня у рамках Самміту Україна-ЄС, що відбувся у Ялті, було підписано угоду про відновлення дії Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво. Документ підписали Міністр освіти та науки України В.Кремень, заступник Міністра закордонних справ Італії Р.Антоніоне, а також Єврокомісар з питань зовнішніх відносин К.Паттен.

УГОДА ПРО ВІДНОВЛЕННЯ УГОДИ
МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СПІВТОВАРИСТВОМ
ПРО НАУКОВЕ І ТЕХНОЛОГІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

УКРАЇНА,
з одного боку, та

ЄВРОПЕЙСЬКЕ СПІВТОВАРИСТВО (далі - "Співтовариство"),
з другого боку,
далі "Сторони",

ЗВАЖАЮЧИ на важливість науки та технологій для їхнього економічного та соціального розвитку;

ВИЗНАЮЧИ, що Україна та Співтовариство проводять дослідницьку та технологічну діяльність у багатьох галузях, що становлять спільний інтерес, і те, що участь кожної зі Сторін у таких дослідженнях та розробках на основі взаємності сприятиме взаємній вигоді;

ПОСИЛАЮЧИСЬ на Угоду між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво, яка була підписана в Копенгагені 4 липня 2002 року, і термін дії якої закінчився 31 грудня 2002 року;

БАЖАЮЧИ продовжити їхнє наукове та технологічне співробітництво на формальній основі, що встановлена Угодою,

ДОМОВИЛИСЬ ПРО ТАКЕ:

СТАТТЯ 1

Угода про наукове і технологічне співробітництво між Україною та Європейським Співтовариством, яка була підписана в Копенгагені 4 липня 2002 року, і термін дії якої закінчився 31 грудня 2002 року, цим відновлюється на додатковий п'ятирічний період.

СТАТТЯ 2

ЦяУгода набуває чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами всіх внутрішніх процедур, необхідних для набуття нею чинності.

СТАТТЯ З

ЦюУгоду складено у двох примірниках українською, датською, голландською, англійською, фінською, французькою, німецькою, грецькою, італійською, португальською, іспанською та шведською мовами кожний, причому всі тексти є автентичними.

Вступна заява Президента України Л.Кучми на відкритті пленарного засідання Саміту «Україна - Європейський Союз»

7 жовтня 2003 року, м. Ялта

Шановний пане Голово Європейської Ради!
Шановний пане Голово Європейської Комісії!
Шановний пане Генеральний секретар Ради Європейського Союзу!

Пані і панове!

Щирорадий вітати на гостинній кримській землі делегацію Європейського Союзу.

Окремі привітання хотів би висловити на адресу головуючої в Європейському Союзі Італії. Україна покладає особливі надії на італійське президентство в контексті розвитку її відносин з ЄС та реалізації її євроінтеграційного курсу.

Два роки тому, саме тут, у Лівадійському палаці, ми підтвердили взаємне зобов'язання "посилити наше стратегічне партнерство, націлене на дальше наближення України до ЄС".

А минулого року в Копенгагені, відзначаючи "прогрес, досягнутий Україною на шляху демократії, позитивний розвиток її економіки та чіткий проєвропейський вибір", ми заявили про прагнення "набути нового та посиленого виміру нашого стратегічного партнерства."

Ця заява протягом року була підкріплена конкретними та вагомими справами:
Україна вперше у якості повноправного члена взяла участь у Європейській конференції в Афінах;
підписано двосторонній протокол з ЄС стосовно доступу до ринків товарів та послуг;
започатковано регулярні зустрічі на рівні міністрів юстиції у форматі Україна-Трійка ЄС;
укладено Угоду про участь у поліцейській місії ЄС у Боснії та Герцеговині;
Україна направила своїх представників до складу місії.

Цьогорічний саміт проходить в особливих умовах.

Завершуєтьсяперша хвиля найбільшого в історії ЄС розширення. Євросоюз впритул підходить до західних кордонів України.

Фактично вперше ЄС серйозно замислився над тим, якими повинні бути відносини з європейськими країнами, які на сьогодні не є кандидатами на членство в ЄС.

Дискусія зприводу майбутнього відносин Україна - Євросоюз ніколи не була настільки предметною, як сьогодні.

Хотіли б, щоб наша сьогоднішня зустріч надала орієнтири щодо напрямку нашого спільного руху, принаймні, на найближчі роки.

Ми, безумовно, сподіваємось на конструктивне обговорення наслідків розширення ЄС для наших подальших відносин.

За рік, що минув після Копенгагена, незмінність та безповоротність курсу України на інтеграцію в Європейський Союз стали ще більш очевидними. Тому ми хотіли б предметно обговорити шляхи та засоби, якими Європейський Союз міг би найбільш ефективно сприяти запровадженню європейських норм і стандартів у всіх сферах життя нашої держави.

Ми налаштовані на неупереджене обговорення під час саміту інших пріоритетних питань співробітництва Україна - ЄС. Для української сторони це, передусім, визнання ринкового статусу економіки, спрощення візового режиму для громадян України та ЄС, посилення безпекового виміру нашого двостороннього співробітництва з Євросоюзом.

Українська делегація також готова до обміну думками з міжнародних питань, які становлять інтерес для України та Євросоюзу.

Розглядаємо нинішній саміт як одну з найважливіших політичних подій цього року, що має надати міцний імпульс нашим відносинам.

Сподіваюся, що зустріч проходитиме у відвертому дусі, в атмосфері конструктивного обміну думками та знаходження нових підходів до вирішення питань нашого порядку денного.

Дякую за увагу і бажаю всім плідної роботи.

В рамках повноважень головуючого на пленарному засіданні маю честь запросити до слова Президента Європейської Ради, Прем'єр-міністра Італії вельмишановного пана Сільвіо Берлусконі.

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux