Представництво України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії

Київ 16:17

Торговельно-економічне співробітництво Україна-ЄС

Торговельно-економічне співробітництво Україна-ЄС

За даними Держстату України за 9 місяців (січень-вересень) 2018 року Європейський Союз залишається ключовим торговельним партнером України з питомою вагою торгівлі товарами та послугами 41,2% від загального обсягу торгівлі України.

Протягом цього періоду загальний обсяг торгівлі товарами та послугами між Україною та ЄС склав 35752,9 млн. дол. США. У січні-вересні 2018 р. обсяги українського експорту до країн ЄС (28 країн) становили 16717,1 млн. дол. США, що на 15.6% перевищило показник за відповідний період попереднього року. Імпорт з країн ЄС (28 країн) в січні-вересні 2018 р. дорівнював 19035,8 млн. дол. США, що на 13,9% перевищило показник за відповідний період попереднього року. У двосторонній торгівлі зберігалося негативне сальдо у розмірі 2318,7 млн. дол. США.

Торгівля товарами та послугами України та ЄС в січні-вересні 2018 р.

 

Січень-вересень 2017 р.
(млн. дол. США)

Січень-вересень 2018 р. 

(млн. дол. США)

Зміни, січень-вересень 2018/2017

 

млн. дол. США

%

ЗТО з ЄС

31 174,4

35 752,9

4 578,5

114,7

Експорт до ЄС

14 466,8

16 717,1

2 250,3

115,6

Імпорт з ЄС

16 707,6

19 035,8

2 328,2

113,9

Сальдо з ЄС

-2 240,8

-2 318,7

-77,9

103,5

 

Торгівля товарами України з ЄС

Обсяг торгівлі товарами України з ЄС протягом 9 місяців 2018 р. зріс на 14,4% і становив 31481,7 млн. дол. США. При цьому експорт товарів складав 14612,1 млн. дол. США (зростання на 16%), а імпорт – 16869,6 млн. дол. США. (зростання на 13,1%).

До основних товарних категорій українського експорту в ЄС належать:

-       чорні метали (19,5% у експорті до ЄС);

-       електричні машини і устаткування (12,2%);

-       руди, шлаки та зола (9,3%);

-       зернові культури (8,8%);

-       насіння та плоди олійних рослин (5,5%);

-       деревина і вироби з деревини (5,5%);

-       жири та олії тваринного або рослинного походження (5,3%).

У імпорті з ЄС до України домінують такі товарні категорії:

-       котли, машини, апарати і механічні пристрої (14,4% у імпорті з ЄС);

-       енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки (13,2%);

-       наземні транспортні засоби (9,3%);

-       електричні машини і устаткування (7,9%);

-       полімерні матеріали, пластмаси (6,2%);

-       фармацевтична продукція (6%);

-       інші продукти хімічної промисловості (4%).

 

Торгівля товарами України та ЄС в січні-вересні 2018 р.

 

Січень-вересень 2017 р.
(млн. дол. США)

Січень-вересень 2018 р. 

(млн. дол. США)

Зміни, січень-вересень 2018/2017

 

млн. дол. США

%

ЗТО з ЄС

27 511,9

31 481,7

3 969,8

114,4

Експорт до ЄС

12 596,7

14 612,1

2 015,4

116,0

Імпорт з ЄС

14 915,2

16 869,6

1 954,4

113,1

Сальдо з ЄС

-2 318,5

-2 257,5

61,0

97,4

 

Найбільшими торговельними партнерами України серед країн ЄС у січні-вересні 2018 р. були: Німеччина (19,3%), Польща (16,2%), Італія (10,9%), Угорщина (6,8%), Нідерланди (5,3%), Франція (4,6%), Чехія (4,4%), Іспанія (4,1%).

Головними імпортерами української продукції протягом звітного періоду були: Польща (16,6%), Італія (13,7%), Німеччина (10,4%), Угорщина (8,5%), Нідерланди (7,6%), Іспанія (5,7%), Румунія (4,8%), Словаччина (4,5%).

У експорті з ЄС до України переважали такі країни як Німеччина (27,0%), Польща (15,8%), Італія (8,5%), Франція (6,4%), Угорщина (5,4%), Чехія (4,3%).

Торгівля послугами України з ЄС

Обсяг торгівлі послугами між Україною та ЄС протягом січня-вересня 2018 року зріс на 18,5% та становив 5046,2 млн. дол. США. Протягом звітного періоду обсяг експорту українських послуг у країни-члени ЄС становив 2878,1 млн. дол. США (зростання на 16,8%). У той самий час обсяг імпорту послуг з ЄС становив 2167,1 млн. дол. США (зростання на 20,9%). Позитивне сальдо становило 710 млн. дол. США.

 

Торгівля послугами України та ЄС в січні-вересні 2018 р.

 

Січень-вересень 2017 р.
(млн. дол. США)

Січень-вересень 2018 р. 

(млн. дол. США)

Зміни, січень-вересень 2018/2017

 

млн. дол. США

%

ЗТО з ЄС

4 257,5

5 046,2

788,7

118,5

Експорт до ЄС

2 464,1

2 878,1

414,0

116,8

Імпорт з ЄС

1 793,4

2 168,1

374,7

120,9

Сальдо з ЄС

670,7

710,0

39,3

105,9