• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
Спільна Декларація Саміту «Східного партнерства», Вільнюс, 28-29 листопада 2013 року
Опубліковано 29 листопада 2013 року о 13:50

«Східне партнерство»: шлях уперед (неофіційний переклад)

Глави держав або урядів та представники Республіки Азербайджан, Республіки Білорусь, Республіки Вірменія, Грузії, Республіки Молдова та України, представники Європейського Союзу і глави держав або урядів та представники його держав-членів зустрілися у Вільнюсі 28-29 листопада 2013 року. Президент Європейського Парламенту та представники Комітету регіонів, Європейського економічного і соціального комітету, Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) і Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР), Конференції регіональної та місцевої влади «Східного партнерства» (CORLEAP) та Парламентської асамблеї Євронест також були присутні на Саміті.

 

Празький саміт у травні 2009 року започаткував стратегічне та амбітне «Східне партнерство», як специфічний вимір Європейської політики сусідства для подальшої підтримки сталого процесу реформ всіх Східноєвропейських країн, Держав, які беруть участь у «Східному партнерстві», з метою прискорення політичної асоціації та економічної інтеграції зацікавлених партнерів з Європейським Союзом. Порядки денні, схвалені у Празі і Варшаві, містять керівні принципи «Східного партнерства». Учасники Вільнюського саміту підтверджують відданість їхній повній імплементації.

 

Учасники Вільнюського саміту здійснили огляд значного прогресу, досягнутого в Партнерстві з моменту Варшавського саміту у вересні 2011 року, який наблизив Східноєвропейських партнерів до ЄС і погодили амбітний порядок денний на майбутнє. У цьому контексті вони наголосили на вирішальній необхідності імплементації погоджених зобов’язань, зокрема щодо політичних, економічних та соціальних реформ.

 

Учасники Саміту підтверджують важливість, яку вони надають «Східному партнерству», заснованому на взаємних інтересах і зобов’язаннях, а також на спільній власності, відповідальності, диференціації та взаємній підзвітності. Партнерство базується на відданості принципам міжнародного права та основоположним цінностям, включаючи демократію, верховенство права та дотримання прав людини і основоположних свобод, а також ринкову економіку, сталий розвиток та належне врядування. Усі країни, що беруть участь у «Східному партнерстві», віддані цим цілям та принципам міжнародного права через відповідні міжнародні інструменти і будь-яка держава-член ЄС також віддана їм через Договір про Європейський Союз.

 

Визнаючи і вітаючи досягнутий прогрес, вони також нагадують, що багато ще має бути зроблено у боротьбі з існуючими викликами, на які наражаються демократія, дотримання основоположних свобод та верховенство права. У цьому контексті учасники Саміту підкреслюють, що прогрес у контексті дотримання цих спільних цінностей буде вирішальним, зокрема через посилення ефективності та незалежності судочинства; ефективну боротьбу з корупцією; та імплементацію адміністративної реформи.

 

Учасники Саміту вітають кроки, здійснені з часу Варшавського саміту для зміцнення «Східного партнерства» з метою розбудови єдиного простору спільної демократії, процвітання, стабільності і підвищеної взаємодії та обмінів. Наголошуючи на важливості розвитку міцних зв’язків між ЄС та країнами «Східного партнерства», учасники Саміту погоджуються, що досягнення тіснішого співробітництва має важливе значення для забезпечення стабільності та процвітання на Європейському континенті. Врегулювання конфліктів, розбудова довіри та добросусідських відносин є необхідними для економічного та соціального розвитку і співробітництва в регіоні.

 

Учасники Вільнюського саміту тепло вітають значний крок уперед, здійснений в укладенні амбітних нових угод про асоціацію, включаючи поглиблені і всеохоплюючі зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) між ЄС і деякими країнами-партнерами. Сьогодні, слідом за нещодавнім завершенням відповідних переговорів, були парафовані угоди про асоціацію, включно із ПВЗВТ, між ЄС та Молдовою і ЄС та Грузією. Учасники Вільнюського саміту беруть до уваги рішення Уряду України тимчасово призупинити процес підготовки до підписання Угоди про асоціацію та поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Вони також беруть до уваги безпрецедентну громадську підтримку на користь політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС. ЄС та Україна підтверджують їх відданість підписанню цієї Угоди на основі рішучих дій та відчутного прогресу в трьох сферах, окреслених на Саміті Україна – ЄС у 2013 році. З цією метою, важливий прогрес вже був досягнутий. Ці угоди про асоціацію, включаючи ПВЗВТ, розроблені з метою підтримання далекосяжних політичних і соціально-економічних реформ та сприяння всеохоплюючому наближенню до ЄС, його правил та стандартів. Учасники Вільнюського саміту вітають прогрес, досягнутий у переговорах щодо Угоди про асоціацію між ЄС та Республікою Азербайджан і, на основі існуючих двосторонніх договірних відносин, закликають до подальшого прогресу. ЄС залишається готовим започаткувати переговори щодо ПВЗВТ як частини Угоди про асоціацію слідом за приєднанням Азербайджану до Світової організації торгівлі (СОТ). ЄС та Вірменія сьогодні підтвердили їх прихильність і надалі розвивати та зміцнювати їх співробітництво у всіх сферах спільного інтересу у рамках «Східного партнерства», підкреслюючи важливість перегляду та оновлення існуючої бази їхніх відносин. У рамках Європейської політики сусідства та «Східного партнерства», учасники Саміту підтверджують суверенне право кожного партнера вільно обирати рівень амбітності та цілі, яких він прагне у відносинах з Європейським Союзом.

 

Посилення мобільності у безпечному та добре керованому середовищі залишається ключовою метою «Східного партнерства». Учасники Вільнюського саміту тепло вітають прогрес, досягнутий деякими партнерами в напрямі візової лібералізації шляхом імплементації Планів дій з візової лібералізації. У цьому контексті вони також вітають укладення та імплементацію угод про спрощення оформлення віз та угод про реадмісію.

 

Учасники Вільнюського саміту підтверджують визнання європейських прагнень та європейського вибору деяких партнерів та їхню відданість розбудові глибокої та сталої демократії. У цьому контексті вони беруть до відома зобов’язання цих партнерів продовжувати переслідувати ці цілі. Учасники підтверджують особливу роль Партнерства у підтримці тих, хто прагне дедалі тісніших відносин з ЄС. Угоди про асоціацію, включно з ПВЗВТ, є вагомим кроком у цьому напрямі. Дотримання спільних цінностей та імплементація угод про асоціацію зробить свій внесок у майбутній прогресивний розвиток наших відносин.

 

Учасники Вільнюського саміту встановлюють такі цілі, що мають бути досягнуті Партнерством до 2015 року:

 

 • Подальше поглиблення відносин та співробітництва між ЄС та партнерами;
 • Здійснення подальших кроків у зміцненні демократії, гарантуванні дотримання прав людини та верховенства права, в тому числі через реалізацію реформ судочинства та посилення правоохоронної сфери;
 • Забезпечення, де це можливо, підписання до осені 2014 року та тимчасового застосування угод про асоціацію/ПВЗВТ, започатковуючи таким чином фазу імплементації, та забезпечення доброго прогресу в процесі ратифікації угод;
 • Укладення, де це можливо, порядків денних асоціації якомога швидше у 2014 році як засобу підготовки до/та імплементації угод про асоціацію/ПВЗВТ, що також слугуватимуть ключовим інструментом моніторингу;
 • Продовження надання допомоги ЄС на підтримку порядків денних реформ партнерів, у тому числі з урахуванням тимчасового застосування та імплементації угод про асоціацію, включаючи ПВЗВТ;
 • Приєднання зацікавлених східноєвропейських партнерів до регіональної Конвенції про пан-Євро-Середземноморські преференційні правила походження та забезпечення прогресу в напрямі їхнього приєднання до Спільної транзитної конвенції як подальших кроків у процесі економічної інтеграції;
 • Просування через поступові кроки в напрямі до безвізових режимів у належний час на індивідуальній основі, у разі, якщо будуть створені умови для добре керованої та безпечної мобільності;
 • Посилення бізнесового виміру «Східного партнерства», в тому числі шляхом покращення бізнес середовища в країнах-партнерах на благо місцевих, регіональних та європейських малих і середніх підприємств та бізнесу;
 • Поступовий розвиток Спільного простору знань та інновацій, що об’єднає кілька існуючих ланок співробітництва у сфері досліджень та інновацій;
 • Подальше посилення багатостороннього виміру «Східного партнерства»;
 • Прагнення подальшого регуляторного зближення в усіх транспортних сферах та імплементація інфраструктурних транспортних проектів відповідно до Транспортної мережі «Східного партнерства» через існуючі програми та інструменти ЄС, прагнення тіснішого залучення європейських та міжнародних фінансових інституцій з пріоритетним значенням проектів, які покращують сполучення з базовою мережею Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T);
 • Просування та зміцнення стратегічних багатосторонніх проектів шляхом створення сприятливого і прозорого регуляторного та фінансового середовища для імплементації проектів Спільного інтересу та Інтересу Енергетичного співтовариства для зацікавлених країн;
 • Подальше посилення державної інституційної спроможності за підтримки ЄС;
 • Просування та зміцнення видимих та ефективних багатосторонніх флагманських ініціатив, в тому числі, де це можливо, з поєднанням політичного діалогу та підтримки на розвиток інфраструктури.
 • Подальше посилення контактів між людьми – в тому числі через відкриття нових програм «Еразмус+», «Креативна Європа» та «Марі Складовська Кюрі» в рамках програми «Горизонт 2020» для учасників з країн «Східного партнерства».
 • Імплементація стратегії видимості для «Східного партнерства».

 

Учасники саміту наголошують, що ефективна майбутня імплементація угод про асоціацію і, де це актуально, ПВЗВТ у супроводі реформ зумовить всеохоплююче наближення до законодавства і стандартів ЄС, які призведуть до поступової економічної інтеграції партнерів до внутрішнього ринку ЄС та, таким чином, створення економічного простору. Вони мають намір розглянути на наступному Саміті можливі подальші кроки, які можуть бути вжиті для просування економічної інтеграції з метою створення економічного простору в світлі імплементації відповідних частин цієї Декларації та угод про асоціацію/ПВЗВТ. З цією метою Європейську Комісію запрошують підготувати техніко-економічне обґрунтування у належний час. Учасники саміту погоджуються, що таке амбітне довгострокове бачення економічної інтеграції між партнерами та ЄС є бажаним – також як внесок у досягнення довгострокової цілі ширшого спільного простору економічного процвітання на основі правил СОТ та суверенних виборів на теренах Європи та за її межами.

 

Відносини, що зростають між ЄС та його Східноєвропейськими партнерами, зокрема у сфері європейської інтеграції, можуть зробити значний внесок у зміцнення міжнародної конкурентноздатності Європи та у створення сталого, інклюзивного та розумного зростання і створення робочих місць, зміцнюючи таким чином стабільність.

 

Більша диференціація та взаємна підзвітність дозволять окремим партнерам краще реалізувати свої прагнення та потреби. Темп реформ продовжить визначати інтенсивність співробітництва і ті партнери, що будуть найбільше залучені до реформ, отримають найбільше переваг від їхніх відносин з ЄС у відповідності до заснованого на стимулах підходу («більше за більше») оновленої Європейської політики сусідства. Посилені та сталі зусилля з впровадження реформ відповідають спільному інтересу сприяння прогресу Східноєвропейських країн у напрямі глибоких і сталих демократій, де переважають належне врядування і верховенство права, а економіка розвивається на ринкових засадах, що підкріплює об’єктивний і сталий розвиток. Учасники саміту підкреслюють, що цей амбітний порядок денний вимагає залучення ширшого суспільства і тому вони вітають посилену участь парламентів, громадянського суспільства, місцевої та регіональної влади, бізнес спільноти та інших відповідних зацікавлених сторін у порядку денному «Східного партнерства».

 

Учасники саміту погоджують наведені вище політичні орієнтири для Партнерства на 2014-2015 роки. Ця декларація, разом з новими порядками денними асоціації та іншими існуючими і майбутніми документами, що скеровують двосторонні відносини, та робочими програмами багатосторонніх платформ становитимуть чіткий план дій для «Східного партнерства» у 2014-2015 роках.

 

 

ДОСЯГНЕННЯ В 2011- 2013 І ПОРЯДОК ДЕННИЙ НА 2014 - 2015

 

ПРОГРЕС, ДОСЯГНУТИЙ З ЧАСІВ ПРОВЕДЕННЯ ВАРШАВСЬКОГО САМІТУ ДО ВІЛЬНЮСЬКОГО САМІТУ

 

1. Вільнюський саміт є визначальним моментом у відносинах ЄС з Східноєвропейськими партнерами. Учасники Вільнюського саміту вітають прогрес у «Східному партнерстві», досягнутий з часів Варшавського саміту в прискоренні політичної асоціації та економічної інтеграції, сприяння мобільності в добре керованому і безпечному середовищі, зміцненні багатостороннього виміру й підтримці секторального співробітництва. Вони визнають роль Дорожньої карти Східного партнерства з визначення та моніторингу реалізації цілей «Східного партнерства».

 

2. Учасники саміту з нетерпінням очікують на схвалення якомога ближчий час в 2014 році порядків денних асоціації з Грузією та Республікою Молдова в якості інструментів для підготовки та сприяння імплементації угод про асоціацію і створення всеосяжних та  практичних рамок, за допомогою яких здійснюватиметься моніторинг та розвиток політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС. Вони вітають спільну роботу, проведену з імплементації Порядку денного асоціації з Україною.

 

3. Учасники Вільнюського саміту належним чином визнають значні зусилля, які вживаються партнерами для того, щоб ініціювати та імплементувати довгострокові комплексні реформи з модернізації, та їх зобов’язання впроваджувати їх і надалі. Вони висловлюють задоволення у зв’язку із збільшенням підтримки ЄС процесу реформ партнерів через посилення політичного діалогу та співробітництва як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівнях.

 

4. Учасники саміту вітають значні фінансові зобов'язання в розмірі € 2,5 млрд. з боку ЄС в період 2010-13рр., націлених на подальший демократичний розвиток та інституційну розбудову, розумне, стале і всеосяжне зростання, а також економічний розвиток. Висловлюючи підтримку імплементації підходу, заснованого на стимулах, вони відзначають, що значні додаткові ресурси були надані в 2012-13 роках країнам, які домоглися найбільшого прогресу в створенні глибокої і стійкої демократії. Вони визнають, що основні зусилля були здійсненні в ключових сферах реформ, визначених в рамках Ініціативи всеохоплюючої інституційної розбудови (CIB) і важлива підтримка була надана з боку ЄС з цією метою. Учасники Вільнюського саміту висловили своє задоволення тим, що ЄІБ активізував свою кредитну діяльність у країнах-партнерах з € 170 млн. в 2008 році до € 934 млн. у минулому році і, що ЄБРР збільшує свою незміну підтримку розвитку приватного сектору та оновлення інфраструктури шляхом політичного діалогу і консультацій. Вони з задоволенням відзначають активізацію зусиль держав-членів ЄС з підтримки цілей Східного партнерства, у тому числі шляхом двостороннього співробітництва заради розвитку.

 

5. Мобільність громадян у добре керованому і безпечному середовищі є важливим елементом «Східного партнерства». Візова лібералізація залишається спільною метою як окремих країн-партнерів, так і ЄС на благо суспільства в цілому. Готовність до безвізового режиму має оцінюватись у кожному окремому випадку, якщо створені умови для добре керованої та безпечної мобільності. Перший крок успішної імплементації угод про спрощення оформлення віз та угод про реадмісію був здійснений кількома державами «Східного партнерства». Учасники Вільнюського саміту вітають укладення угод про спрощення оформлення віз та про реадмісію з Республікою Вірменія та очікують їх ефективної імплементації. Вони очікують подальших кроків у напрямку підвищеної мобільності між ЄС та Вірменією. Вони вітають підписання сьогодні Угоди про спрощення оформлення віз з Республікою Азербайджан та очікують невідкладного підписання з Азербайджаном Угоди про реадмісію. Вони очікують подальших кроків у напрямку підвищеної мобільності між ЄС і Азербайджаном. Учасники Вільнюського саміту також очікують початку переговорів щодо угод про спрощення оформлення віз та про реадмісію з Білоруссю. Вони також заохочують до використання можливостей, передбачених Візовим кодексом ЄС. У цьому контексті учасники Вільнюського саміту вітають досягнення Республіки Молдова у виконанні критеріїв її Плану дій щодо візової лібералізації та представлення Європейською Комісією останнього Звіту про прогрес у цьому звязку. Вони беруть до уваги законодавчу пропозицію ЄК внести зміни до Регламенту 539/2001. Вони також вітають значний прогрес, досягнутий Україною у завершенні першої фази її Плану дій щодо візової лібералізації та дуже добрий прогрес Грузії у процесі імплементації першої фази її Плану дій з візової лібералізації. Вони очікують на досягнення подальшого прогресу з цими країнами у Діалогах щодо візової лібералізації.  Ці плани повинні слугувати у якості моделей для інших країн-партнерів, які прагнуть залучитися до діалогів щодо лібералізації візового режиму з ЄС, беручи до уваги специфіку та прогрес кожної країни.

 

6. Учасники Вільнюського саміту вітають ефективну імплементацію мобільних партнерств в рамках Глобального підходу до міграції та мобільності з Республікою Молдова, Грузією та Республікою Вірменія. Вони відзначають, що оцінка мобільного партнерства між ЄС та Республікою Молдова та розробка розширеного міграційного профілю з цією державою продемонстрували важливість політики у сфері міграції, що ґрунтується на фактах, яка також може спрямувати співпрацю в рамках мобільних партнерств між ЄС та іншими країнами «Східного партнерства». Вони також вітають прогрес, досягнутий з метою запровадження мобільного партнерства з Республікою Азербайджан та очікують його невідкладного підписання, а також передбачають запровадження подібних партнерств з іншими східноєвропейськими партнерами. Визнаючи важливість мобільних партнерств як ключових двосторонніх рамок зміцнення співпраці у сфері міграції та мобільності, учасники Саміту закликають до ще більшого залучення держав-членів ЄС, які беруть в них участь, та східноєвропейських партнерів до їх ефективної імплементації.

 

7. Учасники Вільнюського саміту вітають посилену співпрацю та прогрес, досягнутий у сфері свободи, безпеки та юстиції, а також підсумки першої зустрічі міністрів юстиції і внутрішніх справ, яка відбулась в Люксембурзі 7-8 жовтня 2013 р. Ефективна імплементація реформ у цій сфері сприятиме подальшому розвитку співпраці між ЄС та його партнерами. У сфері юстиції широкі програми співробітництва були започатковані та впроваджуються в декількох країнах, що сприяє удосконаленню демократичного врядування.

 

8. Учасники Вільнюського саміту вітають важливе розширення діяльності в рамках багатостороннього виміру «Східного партнерства», у тому числі з метою доповнення двостороннього діалогу та співробітництва. Вони підкреслюють важливість залучення учасників «Східного партнерства» у всі відповідні сфери діяльності багатостороннього виміру Партнерства. Багатосторонній вимір партнерства забезпечує проведення цінного форуму для обміну інформацією та досвідом країн-партнерів у здійсненні кроків країнами-партнерами в напрямку до трансформації, реформ і модернізації. Це дозволило партнерам скористатися додатковим каналом для підтримки зусиль з проведення реформ та сприяти наближенню в міру необхідності. Учасники Вільнюського саміту вітають посилене багатостороннє співробітництво в таких сферах, як: торговельно-економічна, статистика, митниця, податкова, управління кордонами, енергетика, транспорт, навколишнє середовище та зміна клімату, освіта, молодь та підготовка кадрів, культура, бізнес-середовище, включаючи політику щодо малого та середнього підприємництва, зменшення ризику виникнення катастроф, дослідження та інновації, інформаційне суспільство і засоби масової інформації, сільське господарство та розвиток сільських територій, міграція та притулок, адміністративна реформа, боротьба з корупцією. У цьому зв'язку, учасники Вільнюського саміту вітають прогрес, досягнутий в імплементації ініціатив зі співробітництва, в тому числі флагманські ініціативи, які принесли відчутні вигоди для громадян у країнах-партнерах.

 

9. Учасники саміту вітають започаткування неформальних діалогів «Східного партнерства» та успішне проведення дотепер трьох раундів (Кишинів, липень 2012; Тбілісі, лютий 2013 року та Єреван, вересень 2013 року). Цей формат сприяв проведенню регулярних, неформальних контактів між міністрами закордонних справ щодо порядку денного «Східного партнерства» та зовнішньополітичних питань спільного інтересу та удосконаленню співробітництва у рамках «Східного партнерства» в ключових секторах за допомогою участі профільних міністрів країн-партнерів. Вони прагнуть поглибити, де це актуально, політичну асоціацію та збільшити політичну та політико-безпекову конвергенцію і ефективність у сфері зовнішньої політики.

 

10 . Учасники Саміту відзначають важливість діалогу і співробітництва у сфері зовнішньої і безпекової політики як ключового компонента посилення політичної асоціації між ЄС та зацікавленими партнерами. Вони вітають започаткування панелі СПБО (Спільна політика безпеки і оборони), покликаної сприяти діалогу з питань СПБО, включаючи операції з врегулювання криз і навчання. Крім того, у контексті двостороннього виміру співробітництва, укладання та реалізація рамкових угод щодо участі в операціях СПБО забезпечує правову основу і практичні інструменти для залучення країн-партнерів до операцій ЄС з врегулювання криз. Вони вітають внесок України до низки операцій ЄС. Учасники Саміту вітають підписання та набуття чинності Рамкової угоди з Республікою Молдова та її інтерес до участі в операціях ЄС, вітають сьогоднішнє підписанняРамкової угоди з Грузією і відзначають, що початок переговорів з іншими країнами-партнерами розглядається. У цьому контексті учасники Саміту також підкреслюють важливість укладення рамкових угод щодо обміну інформацією з обмеженим доступом із зацікавленими партнерами, які роблять внесок до місій СПБО.

 

11. Стосовно співпраці у сфері транспорту, учасники Вільнюського саміту вітають досягнення, спрямовані на покращення інфраструктурних поєднань між ЄС та регіоном «Східного партнерства». Вони нагадують про ухвалення на зустрічі міністрів транспорту «Східного партнерства», яка відбулася у Люксембурзі 9 жовтня 2013 року, індикативної карти регіональної транспортної мережі «Східного партнерства», яка демонструє поєднання з транс’європейською транспортною мережею та відповідного переліку пріоритетних проектів як перших конкретних кроків на шляху покращення транспортних та логістичних поєднань.  Учасники Вільнюського саміту вітають парафування Угоди про спільний авіаційний простір з Україною та успішне завершення й імплементацію таких угод з Грузією та Республікою Молдова, які покращили сполучення та розширили вибір для подорожуючих. Вони вітають започаткування переговорів щодо Угоди про спільний авіаційний простір з Азербайджаном. Вони також взяли до уваги готовність Вірменії започаткувати переговори щодо Угоди про спільний авіаційний простір. Всі ці угоди роблять конкретний внесок у досягнення цілі «Східного партнерства» зі зближення ЄС та його партнерів.

 

12. Заінтересовані учасники вітають спільну роботу щодо підвищення взаємної енергетичної безпеки, в тому числі завдяки розвитку мереж та поступовій інтеграції з внутрішнім енергетичним ринком ЄС, та сприяння транскордонній торгівлі. Вони просуватимуть інклюзивну та відкриту політику в сфері енергетичної безпеки, транспортування і постачання. Вони визнають основні досягнення на шляху відкриття Південного газового коридору, включаючи заплановану модернізацію Південно-Кавказького трубопроводу (SCP), Трансадріатичний газопровід (TAP) та розбудову інших газотранспортних проектів, які безпосередньо з’єднають Каспійський регіон з ЄС. Вони відзначають стратегічну роль Азербайджану у забезпеченні диверсифікації поставок енергоносіїв до Європи. Вони очікують на незмінну підтримку з боку ЄС модернізації української газотранспортної системи як ключової складової європейської мережі газотранспортних систем, на продовження докладання Україною зусиль з метою здійснення подальших необхідних реформ у газовому секторі та завершення переговорів з міжнародними фінансовими інституціями щодо виділення першого кредиту на реалізацію першочергового газотранзитного проекту. Вони відзначають вагомі положення з питань енергетики в угодах щодо ЗВТ, зусилля України та Республіки Молдова на шляху виконання їхніх зобов’язань за Договором про заснування Енергетичного Співтовариства, роботу з Україною з метою налагодження газових потоків в обох напрямках, розробку «Адріатичного газового коридору», що поєднає Хорватію, Угорщину та Україну, кроки у контексті підготовки проекту інтерконектора Азербайджан - Грузія - Румунія (AGRI LNG), прогрес у визначенні пріоритетних проектів інтерконекторів між Республікою Молдова та ЄС у газовій та електроенергетичній сферах. Вони також взяли до уваги заявку Грузії на членство в Енергетичному Співтоваристві. Вони взяли до відома діючий статус спостерігача в Енергетичному Співтоваристві Вірменії. Обговорення показали, що для України існують реальні можливості позиціонувати себе як газовий хаб Східної Європи після розробки за участю всіх зацікавлених сторін та відповідно до зобов’язань України в Енергетичному Співтоваристві ефективної довгострокової стратегії використання газотранспортної системи та газових сховищ. Учасники Саміту взяли до відома важливий внесок Білорусі в енергетичну безпеку Європи завдяки забезпеченню значних обсягів транзиту енергоносіїв і вони підтримують подальший діалог, заснований на Декларації щодо співробітництва між Європейською Комісією та Урядом Республіки Білорусь з питань енергетики від 2009 року. Діалог було зосереджено на питаннях енергетичної безпеки, регуляторних аспектах, мережах, енергоефективності та відновлюваній енергетиці. Учасники Вільнюського саміту вітають повноцінну участь України, включаючи процес колегіального перегляду, у «стрес-тестах» ЄС, а також активне залучення до них Вірменії та Білорусі. Вони вітають розширення співпраці в сфері ядерної безпеки і закликають до прозорості, доступності інформації та повної відповідності з міжнародними угодами в сфері ядерної безпеки і навколишнього середовища.

13. Учасники Саміту відзначають важливість співпраці у сферах освіти, молодіжної політики та культури. Вони вітають зростання кількості академічних обмінів та співробітництво між ЄС та країнами «Східного партнерства» у рамках програм Темпус та Еразмус Мундус, починаючи з 2011 року, що дозволило профінансувати більшу кількість партнерств та стипендій на користь дедалі більшої кількості учасників. Крім того, Молодіжне вікно «Східного партнерства» значно збільшило кількість молодих людей та молодих спеціалістів, залучених до спільних проектів. Учасники Саміту вітають цілі, визначені Декларацією Міністерської конференції «Східного партнерства» з питань культури в Тбілісі 27-28 червня 2013 року, а також результати неформального діалогу «Східного партнерства» з питань освіти, що відбувся в Єревані 13 вересня 2013 року. Вони також вітають започаткування Молодіжного форуму «Східного партнерства», що проходив в Каунасі 22-25 жовтня 2013 року.      

14. Учасники саміту підкреслюють внесок сільського господарства та розвитку сільських територій у стійкий та всебічний розвиток партнерів та важливість забезпечення їх населення безпечною, диверсифікованою та високоякісною їжею. Вони з нетерпінням очікують посилення сектора в рамках Європейської програми сусідства у сфері сільського господарства та розвитку сільської місцевості (ENPARD). Учасники саміту також вітають створення багатосторонньої панелі з питань сільського господарства та розвитку сільської місцевості, що відображає важливість сільського господарства та сільських громад в країнах-партнерах. Вони також вітають масштабні Програми регіонального розвитку, що допомагають країнам-партнерам у вирішенні економічних, соціальних та регіональних викликів. Учасники саміту підкреслили важливість захисту географічних зазначень з метою сприяння справедливим торговим відносинам аграрною продукцією та продуктами харчування між Європейським Союзом та країнами-партнерами, вітаючи укладення таких угод з Республікою Молдовою і Грузією та включення відповідних положень до парафованої з Україною ПВЗВТ. 

15. Учасники саміту вітають розширення співробітництва у галузі досліджень та інновацій. Участь дослідників, науково-дослідних організацій та інших зацікавлених сторін, в тому числі промисловості у 7-ій Рамковій програмі продовжувала зростати, особливо в тематично-орієнтованій науково-дослідній діяльності. Учасники саміту також привітали створення спеціальної панелі «Східного партнерства» з наукових досліджень та інновацій.

16. Учасники саміту наголосили на важливості довкілля як однієї з пріоритетних сфер для співробітництва, яка є взаємовигідною для ЄС та країн-партнерів як з екологічної, так і з економічної точки зору. Вони вітають прогрес, досягнутий у впровадженні принципів «зеленої економіки», у просуванні екологічного управління та імплементації багатосторонніх екологічних угод. Вони визнають роль різних програм підтримки просування регіонального співробітництва у сфері довкілля та зміни клімату також у контексті реалізації домовленостей Ріо+20, включаючи формулювання цілей сталого розвитку.

17. Що стосується зменшення небезпеки стихійних лих, учасники Саміту вітають роботу, проведену для створення Електронного регіонального атласу ризиків та підкреслюють важливість тіснішого залучення країн-партнерів до механізмів ЄС для реагування на надзвичайні ситуації та зміцнення спроможностей у протистоянні, запобіганні та подоланні наслідків стихійних лих. Вони також вітають підписання Адміністративної домовленості про співробітництво у сфері цивільного захисту між Європейською Комісією та Республікою Молдова.

18. У галузі інформаційного суспільства та засобів масової інформації, учасники Вільнюського саміту вітають роботу із наближення відповідного законодавства та нормативно-правової бази країн-партнерів до законів і нормативних актів ЄС у сфері електронних засобів зв'язку. Крім того, учасники вітають роботу з розвитку електронної інфраструктури країн-партнерів у галузях освіти та наукових досліджень.

19. Учасники Вільнюського саміту вітають більш широку участь Східноєвропейських партнерів в програмах ЄС та співробітництво з агентствами ЄС. За останні два роки, декілька партнерів також брали участь у конкретних компонентах або проектах в рамках низки програм ЄС. Республіка Молдова приєдналася до 7 Рамкової програми ЄС з досліджень і технологічного розвитку. Вони очікують на невідкладне набуття чинності Протоколу, який уможливить участь Вірменії в нових програмах ЄС. Вони очікують на підписання протоколів, які дозволять Азербайджану та Грузії брати участь у програмах ЄС.  Були підписані угоди про двостороннє співробітництво з агентствами ЄС, у тому числі Вірменією та Республікою Молдова з Агентством з питань безпеки польотів (EASA), Грузією та Республікою Молдова з Європейським поліцейським коледжем (CEPOL), Республікою Молдова з Європейським центром моніторингу наркотиків та наркоманії (EMCDDA), Європейським управлінням по боротьбі з шахрайством (OLAF), Грузією, Вірменією та Азербайджаном з Фронтекс.

 

20. Учасники Вільнюського Саміту вітають регулярний діалог з макроекономічних питань, у тому числі обмін макроекономічною інформацією та аналізами з метою посилення макроекономічного управління та внеску в економічну стабілізацію. Починаючи з вересня 2011 року ЄС реалізував програми макрофінансової допомоги Республіці Молдова і Вірменії з метою подолання їхніх економічних криз. Було схвалено законодавче рішення щодо надання макрофінансової допомоги Грузії, були підписані Меморандум про взаєморозуміння та Кредитна угода щодо надання макрофінансової допомоги Україні.

 

21. Учасники Саміту вітають роботу та проекти, що здійснювалися з метою оцінки, моніторингу та імплементації країнами-партнерами політики в галузі малого та середнього підприємництва у відповідності до принципів Акту малого бізнесу Європи.

 

22. Учасники Вільнюського саміту відзначили посилення двосторонніх секторальних діалогів між ЄС та Білоруссю з таких питань, як економічне та фінансове співробітництво, охорона навколишнього середовища та освіта. Вони заохочують до подальшого розвитку цих секторальних діалогів.

 

23. Учасники Вільнюського саміту нагадують про цінну роль громадянського суспільства в рамках «Східного партнерства». Вони визнають, що громадянське суспільство є невід'ємним елементом добре функціонуючої демократичної системи. Вони підкреслюють внесок громадянського суспільства у всі відповідні заходи в рамках Партнерства, у тому числі шляхом проведення Форуму громадянського суспільства і його національних платформ. Вони вітають підтримку, яка надається громадянському суспільству через Фонд сусідства з розвитку громадянського суспільства. Вони вітають підсумки 5-го засідання Форуму громадянського суспільства «Східного партнерства» 4-5 жовтня 2013 року в Кишиневі та створення постійного секретаріату Форуму громадянського суспільства. Вони вітають, що 6-е засідання Форуму громадянського суспільства пройде в Грузії. Участь представників Форуму громадянського суспільства у засіданнях багатосторонніх платформ має і надалі заохочуватися.

 

24. Учасники Вільнюського саміту також вітають зміцнення співпраці з іншими зацікавленими сторонами, включаючи Евронест, Конференцію місцевих і регіональних влад країн «Східного партнерства» та Бізнес-форум «Східного партнерства».

 

25. Учасники Вільнюського саміту вітають вжитті зусилля з підвищення видимості «Східного партнерства», підкреслюючи необхідність активізації імплементації Стратегії видимості, у тому числі із залученням громадянського суспільства. Вони закликають до подальших зусиль з підвищення обізнаності щодо «Східного партнерства» в Східноєвропейських партнерах. Вони вітають ухвалення Урядом Грузії Комунікаційної та інформаційної стратегії на 2014-2017 роки. Вони вітають збільшення кількості інформаційних центрів ЄС, створених у країнах-партнерах з часів Варшавського саміту.

 

26. Учасники саміту беруть до відома співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями (МФО) та третіми країнами, зацікавленими у координації донорської діяльності та в цілому в розвитку «Східного партнерства», у тому числі через Неформальну групу інформації та координації без завдання шкоди принципам співпраці з третіми державами, як це визначено в Празькій декларації.

 

 

НАСТУПНА ФАЗА «СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА»

 

27. Учасники Вільнюського саміту домовилися про далекоглядний порядок денний «Східного партнерства» на наступні два роки, який консолідуватиме і розвиватиме процес політичної асоціації та економічної інтеграції. Партнерство побачить, у випадку ЄС та заінтересованих партнерів, складний якісний перехід від переговорів щодо угод до їхньої ефективної імплементації. Учасники саміту визнають, що імплементація цих угод з їхніми далекосяжними цілями всеосяжної політичної, економічної та суспільної модернізації потребуватиме значної політичної волі для проведення необхідних реформ з метою забезпечення вигод для громадян країн-партнерів. ЄС залишається відданим підтримці партнерів протягом цього процесу, оцінюючи прогрес в рамках щорічних Звітів Єврокомісії та Високого Представника. Це також вимагатиме запуску країнами-партнерами комплексних інформаційно-комунікаційних кампаній, щоб взаємодіяти з населенням в цілому, за відповідної підтримки з боку ЄС. Учасники Саміту підкреслюють важливість продовження диференціації в двосторонніх відносинах у поєднанні з подальшим посиленням багатостороннього співробітництва.

 

28. Пригадуючи заяви про якнайшвидше мирне врегулювання конфліктів, відображені у Празькій та Варшавській деклараціях, учасники Вільнюського Саміту вітають наміри ЄС посилити свій внесок з метою заохочення прогресу у подальшому забезпеченні стабільності та зміцнені багатосторонньої довіри. Вони вітають посилену роль ЄС у врегулюванні конфліктів та зусиллях зі зміцнення довіри у рамках чи на підтримку існуючих узгоджених форматів і процесів, у тому числі через польову присутність, коли це можливо. Вони наголошують на необхідності якнайшвидшого мирного врегулювання конфліктів на основі принципів та норм міжнародного права. Вони вітають нещодавню зустріч у Відні Президентів Вірменії та Азербайджану зі Співголовами  Мінської групи ОБСЄ та домовленість президентів сприяти просуванню переговорів у напрямку мирного врегулювання нагірно-карабахського конфлікту. Учасники підтримують діяльність Спеціального представника ЄС з питань Південного Кавказу і кризи в Грузії. Вони наголошують на необхідності повної імплементації Угоди про припинення вогню від 12 серпня 2008 року і важливості присутності Моніторингової місії ЄС (ММЄС) в Грузії. Учасники підкреслюють необхідність повної імплементації мандата ММЄС і підтверджують свою підтримку Женевським міжнародним дискусіям. Учасники наголошують на важливості прогресу у вирішенні придністровського конфлікту та очікують просування у переговорах у форматі 5+2 з питань усіх трьох кошиків погодженого порядку денного, зокрема, щодо інституційних, політичних та безпекових питань. Вони також схвально оцінюють цінний тривалий внесок Місії ЄС з прикордонної допомоги (EUBAM) на молдовсько-українському кордоні.

29. Учасники саміту відзначають, що ЄС продовжує активно залучатися до Діалогу щодо модернізації з білоруським суспільством та, що між ЄС та Урядом Білорусі триває обмін думками з метою визначення найбільш прийнятного майбутнього формату співробітництва стосовно питань модернізації.

 

Угоди про асоціацію та ПВЗВТ

 

30. Учасники саміту підкреслити важливість продовжувати вживати якомога більш невідкладних зусиль, які приведуть до підписання, тимчасового застосування та ратифікації Угоди про асоціацію, у тому числі ПВЗВТ між ЄС та зацікавленими країнами-партнерами. Вони підкреслюють, що імплементація Угоди про асоціацію/ПВЗВТ ознаменує фундаментальне зрушення в бік більш поглибленої політичної асоціації та економічної інтеграції партнерів з ЄС. У цьому контексті, успішна імплементація угод і поступова економічна інтеграція економік країн-партнерів до внутрішнього ринку ЄС зміцнюватиме здатність країн-партнерів ефективно конкурувати на міжнародних ринках, принесе пряму вигоду для споживачів, а також внутрішніх та іноземних інвесторів і підприємців завдяки модернізації державних послуг та наближення до норм і стандартів ЄС з політики конкуренції, інтелектуальної власності, безпеки харчових продуктів, захисту прав споживачів, митниці, державних закупівель, послуг та безпеки дорожнього руху та інших. Вони підкреслюють, що реальний прогрес щодо ПВЗВТ може бути досягнутий тільки з економіками, які вітають конкуренцію, мають добре функціонуючі інституції та правові рамки, які гарантують безпечний  бізнес- та інвестиційний клімат.

 

31. У 2014-15 роках, для заінтересованих країн-партнерів, співпраця і діалог будуватимуться навколо імплементації положень Угоди про асоціацію/ПВЗВТ, що, зокрема, зосереджуватиметься на наближені до норм і стандартів ЄС. Очікується, що ЄС і Східноєвропейські партнери разом залучатимуться та здійснюватимуть ряд підготовчих заходів, включаючи зміцнення інституцій країн-партнерів, що прокладе шлях для виконання важкого завдання з дотримання графіків деяких заходів, передбачених у додатках до Угоди про асоціацію / ПВЗВТ.

 

Секторальне співробітництво

           

32. Порядок денний мобільності Східного Партнерства буде важливим пріоритетом у 2014-2015 рр. Учасники Саміту очікують прогресу у запровадженні безвізового режиму для окремих країн-партнерів у належний час на основі кожного окремого випадку та за наявності умов для добре керованої та безпечної мобільності. У той же час, вони заохочують до повної імплементації положень угод про спрощення оформлення віз та заохочують держави-члени ЄС до використання можливостей, передбачених Візовим кодексом ЄС.

 

33. Учасники Вільнюського саміту висловлюють свою відданість подальшому зміцненню двостороннього та багатостороннього співробітництва та координації із зацікавленими Східноєвропейськими партнерами у сферах, пов'язаних зі свободою, безпекою та юстиції. У відповідності до Глобального підходу ЄС до міграції та мобільності, діалог та співробітництво включатиме просування безпечної і добре керованої міграції та мобільності, запобігання і боротьбу з незаконною міграцією і торгівлею людьми, зміцнення міжнародного захисту і посилення впливу міграції. Учасники Вільнюського саміту висловлюють важливість посилення співпраці в сфері попередження та боротьби з організованою і транснаціональною злочинністю, наркотиками, корупцією та кіберзлочинностю, а також співпраці у правоохоронній сфері. Скликання подальших зустрічей на міністерському рівні сприятиме забезпеченню відповідного політичного спрямування і координації. Панель «Східного партнерства» з питань міграції та притулку продовжуватиме робити свій внесок у посилення діалогу і співробітництва щодо більш широкого порядку денного у сфері мобільності. Панель по боротьбі з корупцією сприятиме розробці та реалізації інструментів та заходів, спрямованих на запобігання та боротьбу з корупцією. Учасники Вільнюського саміту  заохочують до подальшої активізації співпраці між Східноєвропейськими партнерами та агентствами ЄС, що мають відношення до сфери юстиції та внутрішніх справ.

 

34. У сфері транспорту, учасники Саміту очікують на реалізацію конкретних заходів, які зроблять перевезення між ЄС та країнами-партнерами безпечнішими, ефективнішими та сталими і матимуть позитивний вплив на торговельні потоки. Учасники Вільнюського саміту підкреслюють важливість швидкого підписання та набуття чинності Угодою про спільний авіаційний простір з Україною, очікують на вжиття подальших кроків в рамках авіаційних переговорів з Азербайджаном та очікують на започаткування аналогічних переговорів з Вірменією. Учасники Саміту очікують на майбутнє включення внутрішніх водних шляхів у регіональну транспорту мережу «Східного партнерства». Вони підкреслюють важливість вчасної ратифікації Угод про спільний авіаційний простір між ЄС та Грузією та Республікою Молдова. Наступні кроки у транспортній співпраці будуть сфокусовані на регуляторній конвергенції в усіх видах транспорту та імплементації пріоритетних проектів за сприяння європейських та міжнародних фінансових інституцій.

 

35. Учасники Вільнюського Саміту, пам’ятаючи про їхню енергетичну взаємозалежність та спільний інтерес до зміцнення взаємної енергетичної безпеки, в тому числі в рамках «Східного партнерства», підтверджують свої наміри у подальшому поглиблювати двостороннє та багатостороннє співробітництво. Інтеграція ринків буде і надалі просуватися шляхом завершення внутрішнього ринку ЄС, в тому числі інтерконекторів, та, де це актуально, імплементації угод щодо ПВЗВТ та Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, а також інших відповідних правових документів, таких як Договір про Енергетичну Хартію. Учасники домовилися співпрацювати у питаннях подальшого розвитку енергетичної інфраструктури спільного інтересу, в тому числі через посилену підтримку ЄС, у рамках наявних інструментів, на спорудження та модернізацію інтерконекторів між партнерами та енергетичним ринком ЄС. Учасники відзначають важливість послідовного збільшення зусиль у галузі енергоефективності та використання відновлювальних джерел енергії завдяки збільшенню використання потенціалу технологій зеленої енергії. Вони підтримують якомога більше залучення до Пакту мерів і вітають рішення поширити дію Фонду партнерства з питань енергоефективності та довкілля у Східній Європі (E5P) на Вірменію, Грузію та Республіку Молдова на додаток до України. Учасники вітають перспективи для посилення співпраці в галузі ядерної безпеки. Вони з нетерпінням очікують на реалізацію стрес-тестів, у тому числі рекомендацій за результатами їх проведення.

 

36. Учасники Вільнюського саміту висловлюють свою прихильність подальшому зміцненню співробітництва у сфері митних справ, у тому числі шляхом Інтегрованого управління кордонами. Співпраця зосереджуватиметься на розробці безпечних і безперебійних торгових шляхів, сприяючи управлінню ризиками, боротьбі з шахрайством та інвестуванню в модернізацію митної служби в регіоні.

 

37. Учасники Вільнюського Саміту підкреслюють важливість між людських контактів для досягнення цілей Партнерства. У сферах освіти та молодіжної політики підтримка ЄС буде спрямована на збільшення участі вищих навчальних закладів та студентства з країн-партнерів у новій програмі «Еразмус+». Підтримка діяльності в рамках програми «Марі Складовська Кюрі» буде продовжена та збільшена, де це буде можливо. Співробітництво з питань молодіжної політики, у тому числі за підтримки програми «Еразмус+», дозволить сприяти зміцненню працездатності молоді та активної участі молоді у демократичному житті. Учасники Саміту також підкреслюють можливості для співробітництва у сфері культури завдяки програмі ЄС «Креативна Європа». Галузевий діалог з питань політики у сфері культури серед країн «Східного партнерства» буде продовжений. Галузеві діалоги у сфері охорони здоров’я також будуть продовжені з особливим акцентом на протидію поширенню інфекційних та неінфекційних захворювань та охорони здоров’я.

 

38. Для посилення співробітництва у сфері сільського господарства і розвитку сільської місцевості, учасники Саміту вітають прагнення Республіки Молдова провести в січні 2014 Конференцію міністрів сільського господарства «Східного партнерства», спрямовану сприяти наближенню до законодавства ЄС, де це можливо, підтримці реформ аграрного господарства та сільського сектору в країнах Східної Європи та подальшого розвитку співробітництва з ЄС у цій галузі, зокрема, через підхід Європейської програми сусідства у сфері сільського господарства та розвитку сільської місцевості (ENPARD). Серед принципів імплементації ENPARD вони підкреслюють важливість залучення громадянського суспільства і спільну власність партнерів. Учасники Вільнюського саміту підкреслюють важливість співпраці в галузі безпеки харчових продуктів, здоров'я тварин і рослин та продовження технічної та фінансової підтримку в цих сферах за допомогою доступних інструментів.

 

39. Учасники Вільнюського Саміту наголосили на важливості досліджень та інновацій в якості ключових факторів для соціально-економічного зростання та підкреслили необхідність зміцнення співробітництва в цих сферах для створення Спільного простору знань та інновацій. Вони особливо підкреслили необхідність підтримки зміцнення спроможностей східноєвропейських країн-партнерів у галузі досліджень та інновацій, а також розширення співпраці у майбутній програмі ЄС «Горизонт 2020».

 

40. Учасники Вільнюського саміту наголошують на стратегічній важливості та необхідності тісної співпраці у сферах довкілля та зміни клімату у якості пріоритетів для подальших дій. Вони підкреслюють потребу продовжувати процес регуляторної апроксимації та політичної конвергенції в цих сферах з особливою увагою до «зеленої економіки», біорозмаїття, спільної екологічної інформаційної системи та екологічних оцінок, інтеграції екологічної проблематики в інші сектори та значної ролі громадянського суспільства. Вони закликають до повної та ефективної імплементації багатосторонніх екологічних угод та продовження спрямування зусиль на озеленення економік, включаючи домовленості, викладені в декларації за підсумками Ріо+20 «Майбутнє, якого ми прагнемо». Вони підкреслюють важливість для суспільств та економік «Східного партнерства» залучатися до заходів та співробітництва з метою посилення їхніх дій зі скорочення їхніх викидів парникових газів та адаптації до зміни клімату. У цьому контексті вони рішуче підтвердили їхнє залучення до розробки глобальної угоди зі зміни клімату, яку має бути ухвалено у 2015 р. в Парижі з метою набрання нею чинності з 2020 р. Вони наголошують на потребі продовження надання допомоги ЄС, зокрема з метою заснування повноцінної операційної спільної екологічної інформаційної системи та уможливлення подальших амбітних дій як протягом до 2020 р., так і в довготерміновій перспективі, а також просування регіональних екологічних ініціатив.  

 

41. Стосовно розвитку інформаційного суспільства та медіа-політики, які є інструментами для просування універсальних та європейських цінностей, політичної стабільності, економічного зростання та соціальної справедливості учасники Вільнюського Саміту привітали та заохотили продовження розбудови спроможностей за підтримки ЄС у галузі електронного регулювання зв'язку, просування відповідних політик, таких як електронний підпис, електронна охорона здоров'я та Медіа з метою створення єдиного простору для сумісних транскордонних послуг. Вони також очікують на участь партнерів у відповідній частині програми «Горизонт 2020» і їх більш широкого залучення до електронних інфраструктур освіти та наукових досліджень.

 

42. Учасники Саміту підкреслюють важливість подальшого розвитку діалогу з країнами «Східного партнерства» щодо їхнього участі у програмах ЄС та співробітництва з агентствами ЄС.

 

Посилення багатостороннього виміру співробітництва

 

43. Учасники Вільнюського саміту визнають значимість багатостороннього співробітництва на підтримку поглиблених двосторонніх відносин. Оскільки двосторонній вимір поступово переходить від фази переговорів до імплементації, важливим стане зміцнення зв'язку між двостороннім та багатостороннім вимірами щоб багатосторонній аспект продовжував ефективно підтримувати партнерів у їхніх апроксимаційних зусиллях. Робота з багатостороннього виміру повинна ефективно доповнювати двостороннє співробітництво та заохочувати взаємодію. Водночас, форуми багатостороннього виміру є місцем для проведення обміну думками між ЄС і всіма шістьма партнерами і тому їх порядки денні повинні залишатися інклюзивними і заохочувати до активної участі всіх. Нові робочі програми багатосторонніх платформ, які були нещодавно схвалені, повинні реалізовуватися виходячи із цих міркувань. Вітаючи проведення галузевих міністерських зустрічей з питань юстиції та внутрішніх справ і транспорту, вони заохочують продовжувати  проводити зустрічі на рівні міністрів з цих та інших сфер, залежно від обставин, на регулярній основі. На основі вже існуючих неформальних діалогів партнерства, учасники Вільнюського саміту вирішили започаткувати структурний діалог з питань зовнішньої політики, в тому числі, у разі можливості, шляхом зміцнення регулярних зустрічей як на міністерському рівні, так і старших офіційних осіб. Вони вітають та з нетерпінням очікують на комплементарні та посилюючі національні програми, такі як, зокрема, Естонський центр «Східного партнерства», орієнтований на адміністративні спроможності, а також Академія «Східного партнерства» державного управління у Варшаві.

 

44. Нагадуючи про важливість співробітництва в галузі СПБО, учасники Саміту у Вільнюсі очікують подальшого зміцнення багатостороннього і двостороннього діалогу з питань безпеки та практичного співробітництва у сфері СПБО між ЄС і зацікавленими країнами-партнерами, зокрема за допомогою діяльності, яка буде здійснюватися у рамках панелі СПБО. Вони підкреслюють роль, яку має відігравати такий форум на підтримку розвитку співробітництва із зацікавленими країнами-партнерами у галузях, охоплених рамковими угодами. Вони вітають надання Україною фрегата для операції ЄС EUNAVFOR Atalanta з січня 2014 року, а також готовність Грузії та Республіки Молдова зробити внесок в операції ЄС, до яких вони були нещодавно запрошені. Вони також цінують зобов’язання України зробити внесок до бойових тактичних груп ЄС у 2014 і 2016 роках.

 

45. Вони також підкреслюють важливість багатостороннього виміру Східного партнерства у зміцненні співпраці як між самими партнерами, так і з ЄС, у тому числі шляхом територіальної співпраці, особливо транскордонного співробітництва.

 

46. Учасники Саміту у Вільнюсі пропонують Європейській Комісії продовжити розвиток і зміцнення наочності та ефективності флагманських ініціатив, що надають додаткові можливості для існуючого співробітництва, з розширенням участі держав-членів ЄС та країн-партнерів. Вони сприятимуть демонстрації громадянам відчутних вигод від Партнерства через реалізацію практичних проектів.

 

47. З метою покращення бізнес-середовища у країнах-партнерах, подальша допомога з оцінки й впровадження сталої та ефективної політики у галузі малого та середнього підприємництва буде здійснюватися в рамках багатостороннього виміру «Східного партнерства».  

 

48. Визнаючи важливу роль багатостороннього виміру «Східного партнерства», учасники Саміту підкреслюють важливість забезпечення взаємозв’язку між різними регіональними ініціативами та платформами. Вони нагадують, що країни «Східного партнерства» могли б сприяти налагодженню більш тісних контактів між собою.  

 

49. Учасники відзначили важливість розвитку регіонального співробітництва шляхом залучення партнерів до реалізації макро-регіональних стратегій ЄС, де це можливо. Вони також заохочують розвиток ефективного діалогу з міжрегіональних питань та транскордонного співробітництва, у тому числі у форматі Європейської мережі міжтериторіальної співпраці (EGTC), з метою сприяння соціально-економічного  розвитку партнерів.

 

50. Учасники Саміту відзначають важливу роль місцевої демократії та участі громадськості у реалізації цілей «Східного партнерства». Принципи місцевої демократії є універсальною європейською цінністю, що закріплена в Європейській Хартії з місцевого самоврядування. Органи влади на місцях є важливими постачальниками комунальних послуг. Учасники підтримують рішення щодо включення місцевих і регіональних влад до процесу імплементації політик і стратегій «Східного партнерства» та заохочують представників національних асоціацій місцевих і регіональних влад та Конференцію місцевих і регіональних влад «Східного партнерства» посилити їхній внесок до «Східного партнерства». Роль місцевої і регіональної влади має  також  зміцнюватися шляхом надання цільової підтримки, включаючи інструменти інституційної розбудови.

 

Фінансова підтримка

 

51. Учасники Саміту відзначають, що новий Європейський інструмент сусідства (ЄІС), що є наступником Європейського Інструменту сусідства та партнерства 2007-2013 рр. буде основним інструментом фінансової допомоги ЄС країнам-партнерам Європейської політики сусідства протягом 2014-2020 рр. Вони відзначають, що країни-партнери продовжуватимуть отримувати фінансову допомогу у відповідності до стимулюючого підходу, запровадженого у рамках Європейської політики сусідства за підсумками перегляду 2011 року. Допомога буде зосереджена на низці цільових секторів з метою збільшення частки володіння, якості та результатів, що має сприяти модернізації та соціальному вирівнюванню суспільств. Підтримка імплементації угод про асоціацію/ПВЗВТ, ефективне наближення у регуляторній сфері та розбудова адміністративних можливостей буде в основі допомоги ЄС в рамках ЄІС. Вони погоджуються, що майбутня допомога ЄС повинна враховувати тимчасове застосування угод про асоціацію, включно з поглибленими та всеохоплюючими зонами вільної торгівлі та заохочують проведення необхідних консультацій з цією метою. Дві спеціальні ініціативи колективної підтримки – Інвестиційний інструмент сусідства (NIF) та Транскордонне співробітництво (СВС) продовжуватимуть розширення фінансової підтримки у конкретних пріоритетних галузях. Очікується, що вказані програми у рамках ЄІС будуватимуться на результатах нещодавно започаткованої Програми територіального співробітництва «Східного партнерства». Підкреслюючи важливість розширеної координації та об’єднання підтримки усіх донорів, що забезпечують фінансування партнерів зі Східної Європи, учасники Вільнюського Саміту закликають розглядати порядок денний реформ «Східного партнерства» у якості основного орієнтиру для загальної підтримки ЄС. 

 

52. Учасники Вільнюського саміту вітають вже зроблений важливий внесок, який ЄІБ та ЄБРР продовжуватимуть надалі, підтримуючи країн-партнерів у їхніх зусиллях з проведення реформ. Вони вітають намір ЄІБ розвивати свою діяльність на основі майбутнього мандату із зовнішнього кредитування в рамках фінансування проектів «Східного партнерства», які допомагають поєднати ЄС зі східними сусідами, прискорити розвиток і вирішувати проблеми регіону в сфері енергетики, довкілля та транспорту. З метою сприяння економічному розвитку, інноваціям та створенню нових робочих місць, учасники Вільнюського саміту з нетерпінням очікують на роботу ЄІБ з вивчення подальших можливих варіантів з підтримки операцій з ризиковим капіталом в країнах-партнерах Східної Європи у співпраці з іншими європейськими фінансовими інституціями, які проводять активну діяльність в цій сфері в регіоні. Вони вітають намір ЄБРР і надалі надавати підтримку розвитку приватного сектора, зокрема шляхом посилення фінансового сектора і полегшення доступу малих та середніх підприємств до фінансових джерел у місцевій валюті, а також підтримки сталого розвитку енергетики і громадської інфраструктури.

 

53. У 2014-2015 рр. передбачається прогрес в реалізації програм макрофінансової допомоги для України та Грузії, після виконання відповідних передумов та прив’язки програм до змістовних порядків денних реформ.  Інструмент макрофінансової допомоги також може бути мобілізований у майбутньому з метою сприяння країнам-партнерам у подоланні короткотермінових труднощів платіжного балансу, після виконання відповідних передумов та прив’язки програм до змістовного порядку денного реформ. Продовження діалогу та обмін результатами аналізу та консультування в рамках «Східного партнерства» може привести до подальшої реалізації структурних реформ, бюджетної консолідації і, таким чином, зміцнення економічної діяльності.

 

Залучення сторін

 

54. Учасники Вільнюського саміту підкреслюють необхідність подальшого зміцнення громадянського суспільства. Учасники саміту також визнають важливу роль, яку відіграє громадянське суспільство, за допомогою Форуму громадянського суспільства і його національних платформ, в процесі реформ партнерів шляхом заохочення діалогу між громадянським суспільством і владою країн-партнерів щодо досягнення цілей «Східного партнерства». Вони підкреслюють важливість подальшого виділення адекватних ресурсів, де це можливо, для підтримки розвитку спроможностей та подальшого залучення громадянського суспільства до процесу національних реформ.

 

55. Учасники Саміту вітають кроки Конференції місцевих і регіональних влад «Східного партнерства» з розвитку співробітництва на рівнях найближчої до громадян влади та беруть до уваги результати її щорічного засідання у Вільнюсі 4-5 вересня 2013 року. Саміт також заохочує міжпарламентське співробітництво у рамках Парламентської асамблеї  Євронест на період 2014-2015 років.

 

56. Вітаючи результати Бізнес-форуму, проведеного у Вільнюсі 28 листопада 2013 р., учасники Вільнюського Саміту запрошують бізнес-співтовариства ЄС та країн-партнерів в подальшому розвивати Бізнес-форум та використовувати цей майданчик для реалізації нових економічних можливостей. Вони також закликають соціальних партнерів (організації роботодавців та профспілки) працювати у тіснішій взаємодії задля просування у 2014-2015 рр. в напрямку наближення економічних та регуляторних політик, у т.ч. з використанням, де це можливо, можливостей Форму громадянського суспільства. Вони підкреслюють необхідність стимулювання інвестицій, науково-промислових партнерств, а також енергійного та інноваційного сектору малого і середнього підприємництва з метою сприяння широкому інклюзивному зростанню та створенню робочих місць. Вони наголошують на важливій ролі малих та середніх підприємств в економічному розвитку країн-партнерів, а також на необхідності розвивати та впроваджувати сприятливу для бізнесу політику задля залучення інвестицій. Вони відзначають внесок добре налагодженого соціального діалогу у підтримку соціально-економічних реформ та інклюзивного зростання. Вони вказують на свій намір посилити співпрацю у сфері зайнятості та соціальної політики, особливо із залученням соціальних партнерів.    

 

 

 

************

 

57. Вони запрошують інституції ЄС, держави-члени ЄС, Східноєвропейських партнерів та інші зацікавлені сторони зробити внесок у реалізацію Стратегії видимості «Східного партнерства» шляхом подальшого інформування громадськості у країнах-партнерах та ЄС про переваги від Партнерства, імплементації угод, укладених у рамках Партнерства, для громадян, бізнесу та суспільства в цілому.

 

 

58. Учасники Саміту з нетерпінням очікують на наступний Саміт у Ризі у першій половині 2015 року, де вони мають намір проаналізувати імплементацію цієї Декларації та укладених угод, а також окреслити наступний шлях вперед для Партнерства.

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux